Wat is een bedrijfscollectie

De bedrijfscollecties van de VBCN zijn kunstcollecties die zijn aangelegd door organisaties als banken, bedrijven en (semi) overheidsinstellingen. De kunst die wordt verzameld, vloeit voort uit de identiteit van het bedrijf en is ook afhankeljk van het moment waarop met het verzamelen is gestart en de manier waarop de collectie wordt beheerd. De collecties worden vaak samengesteld door conservatoren met een kunsthistorische achtergrond.

Waarom kunst?
De redenen waarom een bedrijf kunst verzamelt, zijn talrijk. De collectie heeft bijvoorbeeld als doel om medewerkers in aanraking te brengen met kunst en hun wereld te verrijken. Een bedrijfscollectie kan medewerkers anders naar hun werk laten kijken, de creativiteit in een organisatie bevorderen. Ook brengt de aanwezigheid van kunst een menselijk element in de bedrijfscultuur.
Een ander argument voor het verzamelen van kunst door een organisatie, is dat kunst een positief effect heeft op het bedrijfsimago. De kunst(collectie) wordt dan gekoppeld aan de activiteiten, producten of het karakter van het bedrijf. Ook het mecenaat - het actief ondersteunen van kunstenaars en de kunstwereld - is van oudsher een belangrijke motivatie om kunst te verzamelen. Deze ondersteuning noemt men ook wel 'corporate social responsiblity', de sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid van een organisatie. Meer specifiek is 'corporate cultural responsibility' waarmee bedrijven een duidelijke verantwoordelijkheid op zich nemen ten aanzien van cultuur.

Kunst is autonoom en laat  zich ook binnen bedrijven niet beperken tot een eenduidige boodschap. Met het binnenhalen van kunst ontstaat per definitie een interessante dialoog tussen het kunstwerk en zijn omgeving. Kunst laat  de beschouwer buiten gebaande paden of geijkte kaders denken.

Kunst in bedrijfscollecties bevindt zich daarom altijd op het snijvlak van intrinsieke aandacht voor het kunstwerk en instrumentele inzet van kunst voor andere bedrijfsmatige doelen. Daarin ligt dan ook het grote verschil met privéverzamelingen en museale collecties.

Zie interview met Sabrina Kamstra, voormalig voorzitter VBCN

Zie publicatie van Arnold Witte: The myth of corporate art: the start of the Peter Stuyvesant Collection and its alignment with public arts policy in the Netherlands, 1950–1960

Wie houdt nu niet van cookies