Over VBCN

Een onderscheidende speler in het culturele veld

De VBCN is een onafhankelijk non-profit kennisnetwerk voor Nederlandse bedrijven en (semi)publieke instellingen met een kunstcollectiebeleid. De leden brengen een groot en divers publiek in aanraking met kunst en creëren nieuwe verbindingen tussen kunst en de samenleving. De VBCN is hier mee een onderscheidende speler in het culturele veld.

Missie

De VBCN stimuleert kunstactiviteiten en een optimaal collectiebeleid binnen bedrijven en (semi)publieke instellingen. De vereniging initieert debat en onderzoek. Zij biedt een platform waar leden expertise uitwisselen en gezamenlijk werken aan de zichtbaarheid en de dynamiek van collecties. Zo bevordert de VBCN de deskundigheid van de leden en draagt bij aan een vitaal kunst- en cultuurklimaat in Nederland.

De VBCN is vanuit haar unieke positie in het culturele veld toonaangevend voor de verbinding van beeldende kunst met organisaties en de samenleving. De VBCN speelt in op actuele, relevante thema's en breekt sectorale grenzen open; kwaliteit en originaliteit zijn leidende principes.

Facts and figures

  • De VBCN bestaat uit vijftig organisaties met een bedrijfscollectie.
  • De VBCN leden bezitten gezamenlijk rond de 100.000 kunstwerken.
  • Door middel van bedrijfscollecties komen dagelijks honderdduizenden medewerkers in aanraking met hedendaagse beeldende kunst.
  • Bedrijfscollecties stimuleren de ontwikkeling van de hedendaagse beeldende kunst in Nederland (tussen 10 en 20% van totale kunstmarkt).
  • Door werken uit te lenen aan musea maken bedrijfscollecties jaarlijks tientallen exposities mogelijk.

Historie VBCN

Wie houdt nu niet van cookies