Over VBCN

Een onderscheidende speler in het culturele veld

De VBCN is een onafhankelijk non-profit kennisnetwerk voor Nederlandse bedrijven en (semi)publieke instellingen met een kunstcollectiebeleid. De leden brengen een groot en divers publiek in aanraking met kunst en creëren nieuwe verbindingen tussen kunst en de samenleving. De VBCN is hier mee een onderscheidende speler in het culturele veld.

Missie

De VBCN stimuleert kunstactiviteiten en een optimaal collectiebeleid binnen bedrijven en (semi)publieke instellingen. De vereniging initieert debat en onderzoek. Zij biedt een platform waar leden expertise uitwisselen en gezamenlijk werken aan de zichtbaarheid en de dynamiek van collecties. Zo bevordert de VBCN de deskundigheid van de leden en draagt bij aan een vitaal kunst- en cultuurklimaat in Nederland.

De VBCN is vanuit haar unieke positie in het culturele veld toonaangevend voor de verbinding van beeldende kunst met organisaties en de samenleving. De VBCN speelt in op actuele, relevante thema's en breekt sectorale grenzen open; kwaliteit en originaliteit zijn leidende principes.

Facts and figures

 • De VBCN bestaat uit vijftig organisaties met een bedrijfscollectie.
 • De VBCN leden bezitten gezamenlijk rond de 100.000 kunstwerken.
 • Door middel van bedrijfscollecties komen dagelijks honderdduizenden medewerkers in aanraking met hedendaagse beeldende kunst.
 • Bedrijfscollecties stimuleren de ontwikkeling van de hedendaagse beeldende kunst in Nederland (tussen 10 en 20% van totale kunstmarkt).
 • Door werken uit te lenen aan musea maken bedrijfscollecties jaarlijks tientallen exposities mogelijk.

Historie VBCN

 • 2005: oprichting VBCN.
 • Februari 2005: postzegelvel Kunst in bedrijfscollecties, uitgegeven door TNT Post.
 • November 2007: expositie beeldenroute Energeia op de Amsterdamse Zuidas.
 • November 2009: lustrum VBCN gevierd met symposium en uitgave boek Bedrijfscollecties in Nederland / Coporate Art Collections in the Netherlands.
 • Mei-, juni, juli 2010: tentoonstelling Ons Soort Mensen in Virtueel Museum Zuidas, gastcurator Lex ter Braak.
 • November 2010: debat tussen musea en bedrijfscollecties in Spui 25
 • November 2011: start VBCN Open, tweejaarlijkse curatorenprijs voor tentoonstellingsmakers
 • Mei 2013: VBCN Open time deposits, tentoonstelling en performancereeks in samenwerking met kunstenaars Marie Reinert en Mounira Al Solh.
 • Juli 2015 start onderzoek UVA naar bedrijfscollecties
 • December 2015: VBCN viert haar tienjarig jubileum
 • December 2015 / januari 2016 tweede editie VBCN OPEN: VBCN 10 jaar jong
 • Voorjaar 2016: VBCN manifesteert zich voor het eerst in het buitenland met tentoonstelling in Warschau
 • Voorjaar 2017: Uit het Depot, tentoonstelling in het kader van Collectiemobiliteit 
 • 2018: Out of Office
 • 2019: VBCN OPEN 3e editie
 • 2020: VBCN live webinar; legitmering van bedrijfscollecties ten tijde van Corona
 • 2021: Sonsbeek 20>24
 • 2022 VBCN OPEN 4e editie

 

Wie houdt nu niet van cookies