Fiona Tan, Lift, (2000) Kunstcollectie Erasmus Universiteit Rotterdam

 

26 november 2018

Facts en figures over de primaire kunstmarkt en bedrijfs- collecties in Nederland

1)      Sinds 2010 nemen kunst verzamelende bedrijven een groeiend aandeel van de totale omzet in de primaire kunstmarkt voor hun rekening.

2)       VBCN-leden lenen met regelmaat kunstwerken uit voor tentoonstellingen van onder andere musea en cultuurcentra.

3)      De totale omvang van de gezamenlijke kunstcollecties van de VBCN-leden bedraagt ongeveer 100.000 werken.

4)      Bedrijfscollecties verzamelen niet alleen schilderkunst maar ook andere media, zoals sculpturen, videowerk, digitale kunst en in sommige gevallen ook performance-art.

5)      In Nederland komen bedrijfscollecties vanaf het begin van de 20ste eeuw voor, maar het is als cultureel fenomeen vooral belangrijk geworden vanaf 1960.

6)      De belangrijkste beweegreden voor bedrijfscollecties is het bieden van een aangename en inspirerende omgeving aan medewerkers, maar ook aan eventuele studenten, patiënten, klanten, en bezoekers.

7)      De persoonlijke waardering van medewerkers voor de bedrijfscollectie hangt positief samen met de verbondenheid die ze met de organisatie ervaren.

8)      Medewerkers zien de bedrijfscollectie deels als een uiting van de bedrijfscultuur: redenen voor de bedrijfscollectie worden vaker als belangrijk gezien wanneer ze aansluiten bij hun beeld van de normen en waarden van de organisatie.

9)      Veel Nederlandse bedrijfscollecties verzamelen werk van in Nederland levende kunstenaars, maar daaronder bevinden zich vele buitenlanders.

10)   Bedrijven zijn vaak early adopters: ze kopen werk van kunstenaars op een relatief vroeg moment in hun carrière.

11)   Een kunstaankoop door een bedrijf is een kwaliteitssignaal voor opkomende kunstenaars: een aankoop heeft een positief effect op het aantal en de prijs van hun latere verkopen.

Bovenstaande informatie is ontleend aan recent en lopend onderzoek naar de primaire kunstmarkt en bedrijfscollecties in Nederland, uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam.

Literatuur

Kackovic, M. (2016). Observable persuaders: A longitudinal study on the effects of quality signals in the contemporary visual art market (Doctoral Dissertation). Universiteit van Amsterdam. Retrieved from UvA Digital Academic Repository (http://hdl.handle.net/11245/1.545010).

Barendregt, J., Kamstra, S., van der Star, M., Witte, A. (2009). Bedrijfscollecties in Nederland - Corporate art collections in the Netherlands. Rotterdam: NAi Uitgevers (http://hdl.handle.net/11245/1.323140).

Agenda
Contactgegevens

Pers
Jorien Ceelen

jorienceelen@gmail.com

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a J. Ceelen
Croeselaan 253 BIS
3521 BR Utrecht

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2020 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam