3 juli 2018

Nature is all around - Nurture it

In Zuyderland Heerlen is vanaf 2 juli weer een nieuwe kunsttentoonstelling te zien. In deze tentoonstelling, met als titel 'Nature is all around-Nurture it',  staat de natuur in combinatie met de schilderkunst centraal. Gerrie Severens laat zich inspireren door de natuur. Ze maakt foto's op de uren waarin de lucht prachtige kleuren en compacte wolken bevat, die ze daarna gebruikt als inspiratiebron voor meerdere werken. Een selectie van deze schilderijen zijn te bewonderen in de Galerij Tussenverdieping van Zuyderland Heerlen. Bezoekers, patiënten en medewerkers kunnen daar terecht van 2 juli tot en met 31 augustus, tussen 8.00 en 19.00 uur.

Wanneer is een schilderij 'goed'of 'mooi'? In de beeldende kunst, vooral in de abstracte kunst, speelt het begrip 'Nature-Nurture' een interessante rol. Door ervaring op te doen met het 'kijken' vanuit je onderbuikgevoel in plaats van met je ogen, kun je de 'Nature' in jezelf vinden.

"Mooie luchten en aan de kant van de weg wild groeiend gras met fluitenkruid ertussen; dit inspireert me en brengt me in vervoering. In mijn atelier leg ik dit in vloeiende bewegingen op het doek vast. Kijkend met mijn ogen, maar vooral 'kijkend' vanuit mijn onderbuik, zie ik de omgeving. In mijn gedachten transformeert het landschap met bomen, gras en struiken in verfstreken en kleur. Dit moment wil ik vangen."

Gerrie Severens studeerde aan de Academie voor Schone Kunsten te Arendonk, België. Zij exposeert op talrijke plaatsen, waaronder het Venrays Museum, en het Museum Petershuis te Gennep. Ook nam ze deel aan de zomerexpo in het Gemeentemuseum Den Haag. Severens woont in Brunssum en werkt momenteel in Heerlen.

 

Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam