All Paintings Are Uneven

27 02 2017

Roy Villevoye, Making of Madonna,2007 en Peggy Franck, Of naked ground III (p), 2016. Foto: Gert Jan van Rooij

All Paintings Are Uneven

info

19 januari 2017 - maart 2018

Wat is schilderkunst anno 2016? In de tentoonstelling All Paintings Are Uneven worden aanwin­sten van jong en aankomend talent gepresenteerd in gezelschap van gevestigde kunstenaars uit de ABN AMRO collectie. Samen geven ze een stand van zaken van de schilderkunst anno nu en tonen tegelijkertijd de grensgebieden tussen schilder­kunst en andere media. Tegen het licht van ge­vierde schilders als Marlene Dumas en Robert Zandvliet wordt een nieuwe generatie kunste­naars getoond die de grenzen van schilderkunst weet op te rekken. Zo wordt doek aluminium bij Wouter Paijmans en olieverf autolak in het werk van Juliaan Andeweg. Sinds de uitvinding van de fotografie in de jaren dertig van de negentiende eeuw - toen het repre­senteren van de werkelijkheid kwam te vervallen - spiegelt de schilderkunst zich steeds aan andere media. De kunst van nu moet zich tot de dominante digitale beeldcultuur verhouden, wat resulteert in beschilderd faxpapier van Marijn van Kreij of een inkjet print collage van David Maljkovic. Kunstenaars werken zelden of nooit nog medium-gericht, maar kiezen steeds opnieuw een combinatie van technieken die hun ideeën het beste vertolken. Chaim van Luit, Peggy Franck of Roy Villevoye gebruiken fotografie om de schilder­kunst in een ander perspectief te zetten. Terwijl Thomas Raat met reflecterend glas of Nathan Azhderian met bloemvormige spiegels en laser­stralen de kunst en de toeschouwer zelf een spiegel wil voorhouden. De jongste generatie kunstenaars neemt de vrijheid zich losjes tot de schilderkunst te verhouden, er aan te refereren, of haar geschiedenis te bevragen. Toch zijn er ook nog steeds veel jonge schilders die het medi­um trouw blijven. Zo geldt voor Evi Vingerling dat zij een vluchtig moment wil vangen in verf en Tjebbe Beekman een persoonlijk verlies een plek geeft in zijn schilderijen. All Paintings Are Uneven toont de kunst van nu, tegen de achter­grond van schilderkunstige vraagstukken.

Deelnemende kunstenaars:

Juliaan Andeweg, Nathan Azhderian, Tjebbe Beekman, Iris van Dongen, Marlene Dumas , Peggy Franck, Klemen Ilovar, Marijn van Kreij, Danielle Kwaaitaal, Chaim van Luit, David Maljkovic, Navid Nuur, Wouter Paijmans, Rory Pilgrim, Thomas Raat, Roy Villevoye, Evi Vingerling, Evelyn Taocheng Wang, Robert Zandvliet    

Locatie:

ABN AMRO hoofdkantoor
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam

Bezichtigen:

Op afspraak te bezichtigen via: kunst.&.historisch.bezit@nl.abnamro.com Legitimatie verplicht

Who doesn't like cookies?