(Un)earth – Burgerweeshuis

21 09 2021

(Un)earth – Burgerweeshuis

info

Vanaf vrijdag 17 september is de komende maanden de tentoonstelling (Un)earth van Awoiska van der Molen en Bart Lunenburg te zien in het Burgerweeshuis. De tentoonstelling is onderdeel van de samenwerking tussen BPD Cultuurfonds en het Noorderlicht Festival.

Samenwerking 
Onder de titel ‘Hernieuwde energie, een provincie in transitie’ zijn BPD Cultuurfonds en Noorderlicht in 2021 een samenwerking aangegaan voor een meerjarig cultureel project waarbij onder andere kunstenaars wordt gevraagd direct of indirect te reageren op de gevolgen van de aardgaswinning in Groningen, in relatie tot architectuur, mens, natuur en landschap. De kunstenaars geven een (toekomst)visie op Groningen of presenteren hun werk vanuit een poëtische, gevoelsmatige insteek. 

De eerste in een serie tentoonstellingen en projecten is de tentoonstelling (Un)earth van Awoiska van der Molen en Bart Lunenburg, die tot en met 3 oktober te zien is in de oude Camerabioscoop in Groningen als onderdeel van het Noorderlicht Internationaal Fotofestival 2021. De tentoonstelling in het Burgerweeshuis is parallel daaraan georganiseerd.

(Un)earth
Awoiska van der Molen en Bart Lunenburg presenteren in het Burgerweeshuis meerdere werken, zowel binnen als buiten.

Awoiska van der Molen, opgegroeid in Groningen, toont werken waarin zij de kracht en de troost van de natuur in het aardbevingsgebied verbeeldt. In de verstilde zwart-wit foto’s herkennen we de typerende zintuiglijke benadering van het landschap, waarmee Van der Molen de laatste jaren furore maakt. Voor (Un)earth keert ze terug naar het oorspronkelijke territorium van de mens: de ongerepte natuur met haar natuurlijke ritme, waarop het lichamelijk systeem eigenlijk gebouwd is, ver weg van de invloed van de moderne wereld. 

De Groninger grond vormt de verbindende factor tussen de landschappelijke fotografie en het architectonische werk van Bart Lunenburg. In zijn praktijk ligt de focus op publieke ruimte en architectuur(geschiedenis). Hoewel fotografie de basis vormt van zijn werk, kan een foto ook de aanleiding zijn voor een tekening, sculptuur of installatie. Voor (Un)earth liet Lunenburg zich inspireren door de cyclus van delven, opbouw en afbraak van de Groninger steen, gerelateerd aan het Groninger landschap. 

Bart Lunenburg toont verschillende kunstwerken in het Burgerweeshuis waaronder een serie voorstudies (fotografie, tekeningen, weefwerken) voor de monumentale installatie bij Noorderlicht en op schaal aangepaste werken die direct in verband staan met de tentoonstelling in de Camera bioscoop. Samen met andere ‘baksteen’ gebaseerde werken van de afgelopen jaren uit verschillende projecten vormen deze Noorderlicht werken en eerdere studies een speels beeldend essay over baksteenbouw.

Roos van Rijswijk schreef op uitnodiging van Awoiska van der Molen en Bart Lunenburg een tekst met de tentoonstelling (Un)earth als inspiratiebron.

Noorderlicht
Het programma van Noorderlicht (klik hier voor het programma) beweegt zich op het snijvlak van artistiek experiment en maatschappelijke urgentie. Noorderlicht agendeert maatschappelijke vraagstukken zoals de relatie tussen mens en natuur en de verdeling van macht en economie. Deze thema’s worden in eerste instantie door fotografie in beeld gebracht. De afgelopen jaren heeft Noorderlicht haar perspectief verbreed en positioneert zij zich als instelling voor alle lens-based media.

Noorderlicht heeft een programma dat bestaat uit drie verschillende onderdelen. Het tweejaarlijkse Noorderlicht Internationaal Fotofestival is het ankerpunt.

BPD Cultuurfonds
BPD Cultuurfonds levert een bijdrage aan de kwaliteit en de beleving van de (semi-) openbare ruimte in Nederland. Het fonds ondersteunt kunst- en cultuurprojecten die raakvlakken hebben met architectuur, bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, maatschappelijke vraagstukken, natuur- en landschap en kunst in de openbare ruimte.

BPD Cultuurfonds is in 1988 opgericht op initiatief van Bouwfonds en haar toenmalige aandeelhouders, de Nederlandse gemeenten. Sinds de oprichting zijn er meer dan 1.300 kunst- en cultuurprojecten ondersteund.

Who doesn't like cookies?