ING steunt de kunstsector met de verkoop 1000 kunstwerken uit eigen collectie

25 11 2020

ING steunt de kunstsector met de verkoop 1000 kunstwerken uit eigen collectie

info

Vanaf 22 november veilt ING 1000 kunstwerken uit de eigen collectie. De veiling is online toegankelijk voor alle geïnteresseerden en duurt tot 1 december. Het grootste deel van de opbrengst van de geveilde stukken gaat terug naar de kunstenaars. Een deel van de opbrengst gaat ook naar De Ateliers, een internationaal instituut voor talentontwikkeling van jonge beeldende kunstenaars, dat al langer door ING wordt ondersteund. Op deze manier wil ING de hedendaagse kunst sector, die het momenteel niet makkelijk heeft, ondersteunen.

Sinds 1974 verzamelt ING kunst. De bank is steeds internationaler geworden en zo werden kunstwerken vanuit de hele wereld aan de collectie toegevoegd. ING wil kunst en publiek met elkaar verbinden. Door de veranderende manier van werken en de inkrimping van het kantorennetwerk, worden er andere eisen gesteld aan de ING Collectie. Zo wordt er meer drie dimensionaal werk aangekocht en met opdrachten gewerkt. Ook zijn er in de kantoren minder fysieke plekken beschikbaar om kunst op te hangen. Omdat de kunst uit de ING Collectie is bedoeld om gezien te worden en ING kunstenaars wil ondersteunen, worden in november 1000 werken verkocht aan liefhebbers. Kunstenaars zijn vooraf geïnformeerd over de verkoop, en zijn enthousiast over het initiatief.   

Sinds 2010 heeft ING al kunstwerken geschonken aan diverse musea, zorginstellingen en onderwijsinstellingen. Daarnaast hebben personeelsleden sinds 2010 ook de mogelijkheid gehad om kunst aan te kopen. ING houdt na de veiling nog ruim 4.500 kunstwerken in haar collectie over. 

Bemachtig zelf een bijzonder kunstwerk

Alle geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de kunstveiling van ING. Zie voor meer informatie over de veiling:  https://www.ing.nl/de-ing/over-de-ing/kunst-bij-ing/de-ing-collectie/kunstveiling/index.html en over de ING Collectie: www.ingartcollection.com

Who doesn't like cookies?