Jaarverslag 2017

29 06 2018

Tentoonstelling "Uit het depot II"Marinus Boezem, Hans van den Ban en Irene Fortuyn — ING Collectie en Collectie ABN AMRO

Jaarverslag 2017

info

Het stimuleren van diverse kunstactiviteiten, het initiëren van debat en onderzoek en de mogelijkheid tot het uitwisselen van expertise onder de leden stonden centraal in 2017. De realisatie van al deze relevante activiteiten kan alleen gebeuren met een vereniging waarin er een gezonde balans is tussen het organiseren van activiteiten door leden en het ook daadwerkelijk deelnemen van de leden aan deze activiteiten. Beide kunnen niet zonder elkaar bestaan.

Per activiteit waren in 2017 gemiddeld 1/3 van de leden aanwezig.
Gezien de drukte van de werkzaamheden van de leden, is dit zeer acceptabel.

Het bestuur van de VBCN streeft er naar om de leden van de VBCN blijvend te interesseren en de betrokkenheid van de leden te blijven stimuleren.
Alleen op deze wijze kan de VBCN een groot en divers publiek in aanraking blijven brengen met de kunst.

Who doesn't like cookies?