Jaarverslag 2020

28 06 2021

Jaarverslag 2020

info

Voor meer verdieping van de activiteiten en belangrijke punten in het jaar 2020, vindt u hier het VBCN-jaarverslag 2020

Een vereniging bestaat bij de gratie van haar leden en is slechts zinvol wanneer de leden ook daadwerkelijk betrokken zijn en deelnemen aan de activiteiten. Het bestuur haalt op wat er ‘leeft onder de leden’ en met de activiteiten die georganiseerd worden zet ze in op het stimuleren van blijvende interesse en betrokkenheid. 

Het jaar 2020 is voor iedereen een bijzonder jaar geweest. Daar waar we in januari en februari nog fysiek bijeen konden komen veranderde dat snel door COVID-19. Begin maart kwam de wereld voor velen tot stilstand. Tentoonstellingen en bijeenkomsten werden uitgesteld, in eerste instantie naar later in het jaar. 

Na de eerste Corona golf werden er halverwege het jaar samenkomsten mogelijk al was dit in afgeschaalde vorm en met in acht name van de geldende richtlijnen. Dat maakte dat we tijdens de ALV 2020 in het Mauritshuis in een klein gezelschap bijeen konden zijn. Veel leden kozen er echter voor om zich niet bloot te stellen aan publiek samenkomen. Gaandeweg waren door de tweede Corona golf ook bijeenkomsten onder al deze restricties niet meer wenselijk of mogelijk vanwege strengere maatregelen. Wat overbleef was grote onzekerheid over wat mogelijk zou zijn en wanneer dan?

Vanuit het bestuur werd gezocht naar mogelijkheden om de verbinding met de leden aan te blijven gaan, met aandacht voor de legitimering van bedrijfscollecties, juist in deze tijd. Daarbij werd volop ingezet op de professionalisering van de vereniging en de afsluiting van het Lustrumjaar. De mogelijkheden die er waren zijn benut; digitaal, online, in publicaties hardcover en op de website. Het is duidelijker dan ooit, we doen er toe. 

Who doesn't like cookies?