Energeia, Kunst uit bedrijven in grootstedelijke dynamiek

22 10 2007

Energeia, Kunst uit bedrijven in grootstedelijke dynamiek

info

De Zuidas in Amsterdam vormt vanaf 22 november 2007 een nieuwe culturele as met een beeldententoonstelling van internationaal hoog aangeschreven kunstenaars. Sculpturen van Fernando Sánchez Castillo, Charlie Roberts, Tony Cragg, Sjoerd Buisman, Ewerdt Hilgemann, Henk Visch en Rob Voerman verschijnen naast foto- en videowerken van Thomas Ruff en Julika Rudelius en specifiek voor de locatie vervaardigde installaties zoals van Frank Bruggeman en David Bade.
De beeldententoonstelling kwam tot stand door een unieke samenwerking van de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de Stichting Virtueel Museum Zuidas.
In overleg met de gemeente Amsterdam en het Consortium Zuidas werd kunsthistoricus Ernst van der Hoeven (1965) uitgenodigd als onafhankelijk curator. Hij bedacht het thema Energeia en is verantwoordelijk voor de selectie van kunstwerken.

Initiatief:  De basis voor dit idee is twee jaar geleden gelegd door ING Art Management. Vastgesteld werd dat de meeste bedrijven die zich vestigden in dit gebied of voornemens waren een actieve rol te spelen op de Zuidas, kunst verzamelden. Daarna was de link snel gelegd: hier diende zich een unieke kans aan voor samenwerking tussen de meest uiteenlopende bedrijven én, nog belangrijker, voor het daadwerkelijk zichtbaar maken van een cultureel engagement.

Concept: Energeia laat zien dat de Zuidas, een gebied met een hyperstedelijke ambitie, meer is dan een zakendistrict in ontwikkeling. Energeia stelt een andere blik tegenover het evidente streven naar groei en grootstedelijk succes, namelijk een blik die uitnodigt tot ontvankelijkheid. Het thema gaat in op de processen van transformatie ter plaatse, de verrassende details en ongerijmdheden die schuilen in de rafelranden van het stadslandschap.
Energeia reflecteert die ogenschijnlijk tegenstrijdige complexiteit: plannen en bouwen versus sloop, verwildering en het braak liggen van terreinen. Door een bijzondere koppeling van natuur en cultuur complementeert Energeia het imago van de stad in wording.

Selectie: Uitgangspunt bij de uitwerking van het tentoonstellingsconcept was dat niet de individuele bedrijfscollecties, maar Mahler IV centraal moest komen te staan. VBCN en Stichting Virtueel Museum Zuidas zien het nieuwe culturele initiatief dan ook als een belangrijke mogelijkheid voor ontmoeting in de meest brede betekenis van het woord.

Voor het realiseren van zijn concept kon Van der Hoeven bijzondere kunstwerken selecteren uit de bedrijfscollecties van: ABN AMRO , AEGON , Akzo Nobel, Rabo Bouwfonds, Fortis, ING , KPN, Rabobank en SNS Reaal, die soms zelfs wilden deelnemen zonder in het gebied gevestigd te zijn. Bovendien werd op voorstel van Van der Hoeven een aantal kunstwerken speciaal voor Energeia aangekocht of in opdracht vervaardigd. Aandacht voor de context van Mahler IV ging hier hand in hand met het waarborgen van de eigen identiteit van de individuele collecties.

De unieke samenwerking van de in de VBCN verenigde bedrijfscollecties wordt tenslotte gesymboliseerd in de gezamenlijke lease van het werk Machines, 2006, van de Poolse kunstenaar Lucasz Skapski. Deze tractor geeft gestalte aan een collectief geheugen, door de ervaring van vele generaties gebruikers, en is een robuust symbool voor de ontginning van onze omgeving.

Wie houdt nu niet van cookies