Thomas Raat en kunst uit de ABN AMRO-kunstcollectie in nieuw circulair paviljoen

02 10 2017

Van links naar rechts: Marijke van Warmerdam - 'Another day'; Thomas Schütte - 'Grosse Geister (Figur Nr. 15 en Nr. 17)'; Ian Dawson - '111'. Foto: Gert Jan van Rooijen

Thomas Raat en kunst uit de ABN AMRO-kunstcollectie in nieuw circulair paviljoen

info

Circl is een nieuw en circulair paviljoen, een project geïnitieerd door ABN AMRO, waarmee de bank zich mét de samenleving wil inzetten voor een duurzame wereld. Het paviljoenontwerp van de Architekten Cie. is gebouwd volgens de regels van de circulaire economie, waarin niets van wat we in de samenleving maken, kopen of gebruiken, verloren gaat.

Kunst speelt in Circl een verbindende en inspirerende rol. In september 2017 opende de nieuwe kunstprojectruimte Circl.ART op de vide van de eerste verdieping van het paviljoen. In deze kunstprojectruimte van ABN AMRO, die openbaar toegankelijk is voor iedereen op de Zuidas, zullen wisselende presentaties plaatsvinden. Deze gaan van start met de solopresentatie van de Nederlandse kunstenaar Thomas Raat, getiteld Gems etc..., waarin hij onder meer nieuw werk toont dat hij speciaal voor deze locatie heeft gemaakt. In het souterrain van Circl - in en rondom vergader- en ontvangstruimten van de bank - is een groepspresentatie te zien met werk uit de ABN AMRO-kunst & historische collectie.

Circl.ART

Kunst is voortdurend in beweging. Kunstenaars weten onconventionele verbindingen te leggen, durven te dromen en voelen als seismografen van onze tijd eerder aan wat er in de wereld speelt. Een vooruitziende blik en een vrije manier van denken liggen aan de basis van de circulaire economie. Daarom wil Circl.ART een platform bieden aan nieuwe ontwikkelingen in de kunst, kunst die de verbeelding prikkelt en inspeelt op maatschappelijke en actuele thema's. Tegelijkertijd wil Circl.ART een podium bieden aan kunstenaars om een breed publiek te bereiken. Dat kunnen presentaties zijn van werk uit de ABN AMRO-collectie of van hedendaagse kunst met een focus op maatschappelijke onderwerpen als de circulaire economie, maar ook tentoonstellingen van jong en aankomend talent, onder meer als onderdeel van de ABN AMRO Kunstprijs.

Thomas Raat

Het werk van Thomas Raat bevindt zich op het snijvlak van beeldende kunst en design, waarbij hij steeds op zoek is naar het kantelmoment, waarop toegepaste vormgeving kunst wordt en andersom.

In zijn recente werk richt Raat zich op objecten uit zijn directe leefomgeving, zoals stoelen, tafels en spiegels en onderzoekt hij in de vormgeving van deze objecten de overblijfselen van een avantgardistisch gedachtegoed. In een speciaal voor deze tentoonstelling ontworpen werk, getiteld Gems, stelt Raat een bijna futiel, maar essentieel alledaags object centraal: de paperclip. Het ontwerp uit 1835 heeft een iconische status in de moderne vormgeving. In zijn complexe eenvoud is het een voorbeeld van 'gecomprimeerde vindingrijkheid', waarin de functie optimaal wordt gecombineerd met de logica van de vormgeving. Deze perfecte symbiose tussen vorm en inhoud ziet Raat als een metafoor voor het artistieke denkproces van de zoektocht naar de juiste vorm bij een specifiek idee. De paperclip als symbool voor het juiste antwoord op de juiste vraag.

Daarnaast toont Raat een variatie op zijn installatie Standards, een serie massa-geproduceerde stoelen, afkomstig van vlooienmarkten en kringloopwinkels, die door de kunstenaar zijn ontmanteld, opgeknapt en opnieuw opgebouwd. Door hierbij gebruik te maken van een eigen, ogenschijnlijk herhalend, maar uniek kleurpalet, transformeert hij het anonieme industriële gebruiksobject naar een nieuw en autonoom beeld.

ABN AMRO-collectie in Circl

In en rondom de kantoren in het souterrain van Circl wordt werk uit de ABN AMRO-collectie tentoongesteld. In deze presentatie is werk van jong en aankomend talent gecombineerd met dat van bekende, meer gevestigde kunstenaars. De keuze van de werken is losjes gegroepeerd rondom het thema 'circulariteit' en de voortdurende spanning tussen natuur en cultuur. Dat varieert van het hergebruik en de artistieke toe-eigening in het werk van Marijn van Kreij en het gebruik van bestaande materialen in de Communication tree van Remy Jungerman tot beweging en circulatie in het kinetische werk van Zoro Feigl. En van de documentaire foto's van Henk Wildschut, die op liefdevolle wijze de noodgedwongen oervorm van het circulaire bouwen in beeld brengt, tot het werk van Roland Schimmel, die natuurverschijnselen naar zijn hand zet. De opstelling wordt gecombineerd met historisch meubilair, maar ook met kluizen en waardepapieren uit de historische collectie van de bank, die in deze context een nieuwe betekenis krijgen.

Volledige lijst deelnemende kunstenaars: Nathan Azhderian, Arie Berkulin, Amie Dicke, Ian Dawson, Elspeth Diederix, Constant Dullaart, Ed van der Elsken, Zoro Feigl, Ryan Gander, Irene Fortuyn, Saskia Noor van Imhoff, Remy Jungerman, Alon Levin, Marijn van Kreij, Carel Lanters, Jonathan Monk, Navid Nuur, Laura Owens, Rory Pilgrim, Scheltens & Abbenes, Thomas Scheibitz, Roland Schimmel, Thomas Schütte, DJ Simpson, Helmut Smits, Sarah van Sonsbeeck, Daniel van Straalen, Thomas Struth, Henk Visch, Marijke van Warmerdam, Henk Wildschut, JCJ Vanderheyden en Massimo Vitali.

De ABN AMRO collectie in het souterrain is te bezichtigen tijdens rondleidingen, waar men zich voor kan inschrijven, zie https://circl.nl/programma/tour-de-art

Programmering Circl

Circl is open voor iedereen, een openbare plek waar lezingen en bijeenkomsten plaatsvinden. Kennisdeling over de circulaire economie staat daarbij voorop. Via een breed programma in samenwerking met Pakhuis de Zwijger staan maatschappelijke en economische vraagstukken centraal en wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden en oplossingen in de circulaire economie. Met een restaurant en een rooftopbar is het tevens een nieuwe hotspot op de Zuidas, waar je terecht kunt om te werken, te borrelen en te dineren, andere mensen te ontmoeten of een lezing bij te wonen. Zie voor meer informatie over het ontstaan van Circl en de programmering: https://circl.nl

Wie houdt nu niet van cookies