Weg en Water

14 02 2019

Weg en Water

info

Op donderdag 14 februari opende er in het Burgerweeshuis een nieuwe tentoonstelling. Er worden vijf nieuwe ontwerpen van kunstenaar Gabriel Lester tentoongesteld met als gezamenlijke titel 'Weg en Water'. Deze uit zand geprinte schaalmodellen tonen variaties en aanpassingen van bestaande sculpturen en follies. De werken hebben als overkoepelend thema 'transitie' en werden ingegeven door een fascinatie voor overgangen tussen tijden, perspectieven, locaties en gedachten. Hiermee verbeeldt Lester de intentie om heel nadrukkelijk plekken te definiëren, waarbij hij een ieder aanspoort het werk te gebruiken of als uitnodiging te zien voor het vinden van inzichten, ideeën, herkenning en herinneringen.

Beemster Boog

De aanleiding voor de tentoonstelling is de brug 'De Beemster Boog' die Lester met zijn designstudio PolyLester en in samenwerking met architect Arnaud Hendrickx heeft ontworpen. BPD en de gemeente Beemster (De Beemster Compagnie) zijn opdrachtgever van de kunstopdracht 'De Beemster Boog', die medio dit jaar wordt gerealiseerd in het nieuwbouwplan 'De Nieuwe Tuinderij' in Zuidoostbeemster. 

Transitie

In de tentoonstelling gaat Lester niet alleen een relatie aan met het werkterrein van BPD, maar ook met het gedachtegoed van Aldo Van Eyck en het ontwerp van het Burgerweeshuis. In relatie tot het thema transitie, creëerde Van Eyck geleidelijke overgangen tussen binnen en buiten door middel van loggia's, patio's en op een kleiner schaalniveau, cirkelvormige drempels die het 'tussengebied' tussen binnen en buiten benadrukken. Naast de sculptuur van de brug in de Beemster, zijn de sculpturen die in de tentoonstelling te zien zijn allemaal afgeleiden van werken die de afgelopen jaren met succes gerealiseerd zijn. Eén daarvan is het sculptuur van een tunnel. Deze zorgt volgens Lester voor een overgang, van het ene moment naar het andere; naar een andere wereld of tijd. Het is een verbinding tussen twee momenten en nodigt uit om vanuit een nieuw perspectief jezelf of je omgeving te beleven. Deze sculptuur is voortgekomen uit het kunstwerk 'Transition 2012', dat onderdeel was van Documenta in 2012.

In het Burgerweeshuis van Aldo Van Eyck ontstaat er met de presentatie van Gabriel Lester een omgeving waarin nieuwe verhalen kunnen ontstaan en wellicht een nieuw perspectief op de manier waarop wij ons tot onze omgeving verhouden.

Wie houdt nu niet van cookies