Kunst op het Marine terrein tijdens het EU-Voorzitterschap 2016

21 04 2016

Kunst op het Marine terrein tijdens het EU-Voorzitterschap 2016

info

Europe by people

In navolging van de NSS en de Cyberspace conferentie wordt er tijdens het EU Voorzitterschap 2016 Nederlandse kunst getoond. Kunst op een dergelijke locatie, waar zoveel internationale bezoekers zullen komen, biedt de mogelijkheid om iets over Nederland te vertellen. Het is ook het moment om de Nederlandse kunst en de ontwikkelingen te laten zien. Daarnaast ondersteunt het de representativiteit en kan het, in de soms wat saaie werkomgeving, inspirerend werken en aanzetten tot een andersoortige dialoog. Tenslotte, vanuit een praktisch oogpunt bezien, brengt het ook een stukje menselijke maat en ordening aan in de gebouwen die van een enorme afmeting zijn.

Op het voormalige Marine terrein in Amsterdam zijn tijdelijke vergaderlocaties geplaatst. Deze zijn functioneel en verzorgd. Door de duur van de conferentie en de klimatologische omstandigheden (geen permanent gebouw) vraagt het om een andere benadering voor wat betreft de kunst. Bij de voorgaande conferenties werd er altijd teruggevallen op de eigen collectie en bruiklenen met een museale status.  Nu wordt er met prints op papier gewerkt en zijn er objecten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed die bestand zijn tegen de klimaatschommelingen en het vele publiek.

De centrale thematiek in de collectie voor het Marine terrein is het portret. Samengevat onder de titel "Europe by people".  

Een gedegen (kunst)historisch onderzoek door de eeuwen heen naar het Nederlandse portret is nooit gedaan. Mede daarom is samenwerking gezocht met de Dutch National Portrait Gallery. In samenwerking  met hen is een canon opgesteld. Zoals het een echte canon betaamt, is deze selectie voor discussie vatbaar. Uitgangspunten bij de samenstelling  waren inclusiviteit, diversiteit, verantwoordelijkheid en betrokkenheid.

De portrettengalerij toont een doorsnede van Europese Nederlanders en Nederlandse Europeanen. Sommige zijn Europeaan avant la lettre, andere omarmen gaandeweg het Europese ideaal. Ze delen het streven naar het bovennationale karakter van de Europese Unie. Ze koesteren zowel een afzonderlijk verleden als een gezamenlijke toekomst en blinken uit in hun vak. Het maakt ze iconen van het groot Europees project.

De reeks van ca. 100 portretten start bij binnenkomst.  De portretten zijn in hoofdstukken verdeeld. Voorbeelden van deze hoofdstukken zijn: Vorsten en staatshoofden, wetenschappers, staatslieden, diplomaten en Europeanen, kunstenaars,  architecten,  sporters  en ondernemers.

Een aparte serie in de galerij vormen de premiers vanaf Van Agt en Nederlandse Eurocommissarissen  vanaf Andriessen. Bijzonder aan deze serie is dat deze allemaal gemaakt zijn door de fotograaf Koos Breukel die al veel premiers voor zijn camera heeft gehad. De laatste weken heeft hij gewerkt aan het complementeren van de reeks. Door de situatie in Europa is de afspraak met de heer Timmermans voor het maken van een foto komen te vervallen. Op een ander moment zal deze aan het geheel worden toegevoegd.

Naast deze portrettengalerij zijn er in de vergaderzalen portretten te zien van Nederlandse fotografen die zich in de collectie van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevinden. Iedere kunstenaar heeft een eigen zaal gekregen. De zalen zijn toegekend aan: Erwin Olaf, Jan Banning , Koos Breukel, Marco van Duyvendijk, Anouk Steketee, Vivianne Sassen, Dana Lixenberg, Ari Versluis en Elie Uyttenbroek. Daarnaast zijn er foto's te zien van Marie-Cecile Thijs  die een opdracht heeft gekregen voor het fotograferen van de relatiegeschenken.

In de twee vitrinekasten in de gang worden bruiklenen getoond afkomstig uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het blauwwit porselein uit de 17e eeuw en het glas verwijzen duidelijk naar het verleden. Waarbij tussen het oude glas ook het hedendaagse glas van Copier en Sipek te ontwaren is.

Wie houdt nu niet van cookies