Let’s Work!

12 04 2024

21 07 2024

19 10 2024

Let’s Work!

info

Jorrit Paaijmans, Nicoline van Harskamp, Ton Kruse - Faculty of In-humanities, Rob Voerman/Stichting Kaikoesie


In de nieuwe expositie van de VU ART SCIENCE gallery onderzoeken kunstenaars en wetenschappers het fenomeen werk. Let’s Work! opent op 11 april met een performance gerelateerd aan de presentatie van Rob Voerman/ Stichting Kaikoesie en de inheemse cultuur in Marowijne, Suriname.


Werk is een belangrijk onderdeel van ons bestaan en het bepaalt mede onze identiteit. Werk geeft voldoening en zorgt voor een gevoel van verbinding. Maar werken is ook gebaseerd op een economisch systeem gekoppeld aan macht en exploitatie. Wie bepaalt wat werk is en wat niet? Hoe hebben globalisering en technologisering, de beleving van werk veranderd?
Let’s Work! verkent het concept werk in een tentoonstelling en een serie dialogen. De expositie toont werk van Jorrit Paaijmans, Nicoline van Harskamp, Ton Kruse - Faculty of In-humanities, en Rob Voerman. Zij gaan in gesprek met wetenschappers uit verschillende disciplines in het publieke programma.


Mens en machine

Jorrit Paaijmans is een tekenaar. Tekeningen worden bij uitstek gezien als een uiting van het subjectieve. Maar in de kunst van Paaijmans is de handeling van het tekenen geobjectiveerd. Paaijmans ontwikkelt met de hand mechanische objecten die tekeningen produceren. De schoonheid van zijn werk ligt niet in het eindproduct maar in de aaneenschakeling van handelingen. Zijn werk roept vragen op over de effecten van mechanisering op ons zenuwstelsel. Tot welke graad kunnen wij dingen uitbesteden aan machines, wanneer speelt er een gevoel van vervreemding op. jorritpaaijmans

Taal diversiteit

De presentatie van Nicoline van Harskamp onderzoekt hoe het gebruik van Engels als globale taal doorwerkt in de wijze waarop we communiceren op de werkvloer. Met een enquête opgesteld met VU-taalwetenschapper Laura Rupp bevraagt Van Harskamp de werktaal en jargon binnen de VU. Het werk PDGN speculeert over een toekomstige taal in een post kapitalistische samenleving. Net als de resten van de gebouwen worden woorden in deze nieuwe community gerecycled tot nieuwe constructies waarin global english vermengd wordt met lokale talen en gebruiken. https://vanharskamp.net/speech-forecast/

Bullshit job versus professie

Wat is het verschil tussen het hebben van een baantje en het uitoefenen van een beroep? De presentatie van Ton Kruse en de Faculty of In-humanities (met Hans de Wit, Jorieke Rottier, Berend Strik, Lex ter Braak, Wapke Feenstra & Martin La Roche) bevraagt de positie van de kunstenaar binnen het economische systeem. Hierin staat de fysieke werkplek, het atelier aan de rand van de stad, metafoor voor de plek die de kunstenaar inneemt in de samenleving. Wat is de aard, werking en betekenis van zo’n outsiderpositie? In dialoog met wetenschappers worden overeenkomsten en verschillen tussen de positie van kunstenaars en wetenschappers belicht. Register of Loneliness - Ton Kruse

Werk en economie

Werk kan niet los worden gezien van het economisch systeem. In het huidige kapitalistische systeem worden arbeid en natuur geëxploiteerd ten behoeve van winst. Het werk van Rob Voerman schetst een alternatief. Hij toont een bank die niet in dienst staat van winstmaximalisatie maar van mens en natuur. Gebaseerd op de machtige Bis Bank, de bank voor de nationale centrale banken, gevestigd in Bazel, Zwitserland, heeft hij een alternatieve bank gecreëerd waar je euro’s kunt wisselen voor Equator. Dit zijn bankbiljetten die inheemse mensen in Suriname de macht geven hun land, identiteit cultuur en ecosysteem in stand te houden. Voor dit project werkt Voerman nauw samen met Stichting Kaikoesie en filosoof Karim Bennamar. About the work - Rob Voerman

Over de VU ART SCIENCE gallery
De VU ART SCIENCE gallery richt zich op de kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap. Als brede universiteit stimuleert de Vrije Universiteit Amsterdam het uitwisselen van multidisciplinaire kennis om bij te dragen aan oplossingen voor actuele vraagstukken in onze samenleving. Dat is urgent want de complexe problematiek uit deze tijd vraagt om radicale concepten, waarmee we conventionele patronen kunnen doorbreken en nieuwe wegen inslaan.
Home - VU ART SCIENCE gallery

De Boelelaan 1111

De VU ART SCIENCE gallery is gevestigd aan de Boelelaan 1111. Hier wordt naast onderwijs en onderzoek ook cultuur geprogrammeerd. In de multifunctionele zalen zijn film- en theater voorstellingen van Rialto en Griffioen te bezoeken. Cultuurcafé Bar Boele is de centrale ontmoetingsplek voor studenten en publiek. De Boelelaan 1111: cultuur op de campus - Vrije Universiteit Amsterdam (vu.nl)

Wie houdt nu niet van cookies