November 11, 2010

De rol van bedrijfscollecties in de kunstwereld

In samenwerking met Spui 25 organiseert de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) een debat met museumdirecteuren en conservatoren van bedrijfscollecties, over de bevordering van de samenwerking tussen private en publieke instellingen in de kunstsector. Met Hester Alberdingk Thijm, Edwin Jacobs, Hans Meijs, Macha Roesink, Diana Wind, Ella van Zanten.

De VBCN (Vereniging Bedrijfscollecties Nederland) presenteert het verslag van het symposium over de huidige en toekomstige rol van bedrijfscollecties in de kunstwereld, dat precies een jaar geleden plaatsvond ter ere van het vijfjarig bestaan de VBCN.

Veilingen en dreigende afstoting van collecties en door de crisis gereduceerde budgetten vormden toen de actuele aanleiding om samenwerking tussen bedrijfscollecties en musea aan de orde te stellen. Tijdens het debat bleek echter dat dieperliggende kwesties deze samenwerking in de weg staan. Wie of wat bepaalt of er nog sprake is van autonome kunst en, in aansluiting daarop, wie of wat definiëren de maatschappelijke functies van de kunst of haar artistieke kwaliteit? Met dit verslag wil de VBCN de fundamentele discussie over deze thema's stimuleren, om zo een vruchtbare samenwerking tussen private en publieke instellingen in de kunstsector tot stand te brengen.

Voorafgaand aan de uitreiking van het eerste exemplaar aan Siebe Weide, directeur Nederlandse Museumvereniging, vindt een debat plaats met museumdirecteuren en conservatoren van bedrijfscollecties over samenwerking tussen musea en bedrijfscollecties. Aanleiding hiervoor zijn de plannen van verschillende bedrijven om een eigen expositieruimte te starten om hun collecties aan een groter publiek te tonen. Wat zijn de achtergronden van deze deze trend, en vormt deze een hindernis of juist een nieuwe opening naar verdergaande samenwerking met musea?

De deelnemers aan het debat zijn:

  • Hester Alberdingk Thijm, AkzoNobel Art Foundation
  • Edwin Jacobs, Centraal Museum Utrecht
  • Hans Meijs, Achmea Kunstcollectie
  • Macha Roesink, De Paviljoens Almere
  • Diana Wind, Stedelijk Museum Schiedam
  • Ella van Zanten, Kunstzaken Rabobank

Het debat wordt geleid door Arnold Witte, universitair docent Cultuurbeleid van de UvA en medeauteur en -redacteur van het boek Bedrijfscollecties in Nederland / Corporate Art Collections in the Netherlands (NAi Uitgevers, 2009).

Voor de video van het debat klik hier

Contact

Press
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Office
secretariaat@vbcn.nl

Postal address
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept and design
Kummer & Herrman

Technology and hosting
8bahn

Content management
Imee Luteijn

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

The Netherlands Association of Corporate Art Collections (Vereniging Bedrijfscollecties Nederland) (VBCN) and its affiliated companies cannot be held liable for information in any form placed on its website by third parties or for printed media information based on its website. The VBCN is neither liable nor responsible for the contents of any offsite pages or of pages linked to or derived from its website.

The information the VBCN has placed on its website has been edited with the utmost care and is, in its present state, provided without any guarantee, in whatever form, explicitly or implicitly, including, but not exclusively, guarantees in respect of saleability, possible applications, non-infringement, accuracy and currency.

The VBCN reserves the right to alter the contents of or temporarily or permanently deactivate its website at any time without prior notice.

Neither the VBCN nor any of its affiliated companies is liable for any computer virus or any direct, indirect and/or consequential loss, whether or not resulting from such a virus, arising from access to, use of or trust in the website www.vbcn.nl, any website linked thereto, or information on any such website, except in the event of intention or gross negligence.

Intellectual property rights to all information on its website belong to the VBCN and/or its affiliated companies, except where use has been granted by the owner of said rights.

All provisions and conditions pertaining to the VBCN apply.

Permission to use works by visual artists affiliated with CISAC organisations has been obtained through Pictoright in Amsterdam.

© c/o Pictoright