28 mei 2018

50 jaar Duintjer aan het Frederiksplein

Van 25 mei tot 6 juli 2018 vindt in de Kunstruimte van De Nederlandsche Bank de tentoonstelling 50 jaar Duintjer aan het Frederiksplein, plaats.

Op 7 mei 1968 opende koningin Juliana het nieuwe hoofdkantoor van De Nederlandsche Bank aan het Frederiksplein.

Het modernistische gebouw, een ontwerp van architect Marius Duintjer, was bij veel Amsterdammers omstreden zelfs al vóór burgemeester Gijs van Hall, op een ijskoude Novemberdag in 1961, de eerste paal sloeg. Het pand voor DNB zou immers gebouwd worden op de plaats waar het oude Paleis voor Volksvlijt in 1929 was afgebrand. Lange tijd is het kavel braakliggend terrein gebleven. Crisis en Tweede Wereldoorlog werden gevolgd door plannen zoals een opera. Uiteindelijk werd besloten een modern nieuw kantoor voor De Nederlandsche Bank te bouwen.

Bankpresident Jelle Zijlstra sprak bij de opening van een 'rustig en doelmatig' gebouw, 'inspirerend voor het soort werk dat wij er moeten verrichten'. In de loop der jaren volgden vele kleine en grote verbouwingen om het gebouw aan te passen aan de veranderende eisen met betrekking tot de veiligheidseisen voor het waardegebied en de werkzaamheden van DNB.

Nu staat Duintjers 50-jarige creatie aan de vooravond van een grondige renovatie om het gebouw technisch weer helemaal bij de tijd te brengen en ook voor de toekomst 'fit for purpose' te maken. En de kans te benutten het gebouw meer open en toegankelijk en in verbinding met de samenleving te maken. Hiermee zal het pand weer de transparante uitstraling krijgen zoals Duintjer voor ogen had.  

Doel van de renovatie is het gebouw te laten bijdragen aan het welbevinden van alle gebruikers en gasten en DNB'ers optimale ondersteuning te bieden bij de uitvoering van hun werk.  

DNB organiseert de expositie 50 jaar Duintjer aan het Frederiksplein, die het ontstaan en de ontwikkeling van het gebouw in beeld brengt en uitnodigt om mee te denken over de toekomst van het hoofdkantoor van DNB.

Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam