Douglas Mandry, Piz Jeremias (uit de serie Monuments), 2019.

9 december 2019

Aanwinsten 2019

Van 12 december 2019 tot en met 9 januari 2020 vindt in de Kunstruimte van De Nederlandsche Bank de tentoonstelling Aanwinsten 2019 plaats.

In deze tentoonstelling toont de Kunstcommissie de kunstwerken die in het afgelopen jaar voor de collectie zijn verworven. Het zijn vernieuwende kunstwerken van veelal oude bekenden van DNB waaronder Douglas Mandry, Cristina Lucas en Marcel van Eeden. Maar ook een sculptuur van Toby Ziegler, een werk dat een plek gaat krijgen in de nieuw te creëren beeldentuin van het gerenoveerde DNB-gebouw aan het Frederiksplein.

De tentoonstelling Aanwinsten 2019 is op doordeweekse dagen tijdens kantooruren te bezichtigen in de Kunstruimte van De Nederlandsche bank.

In verband met de toegangsprocedure bij De Nederlandsche Bank kun je de uitsluitend bezoeken na aanmelding en met legitimatie. Het maken van een afspraak kan telefonisch (020-5242183) of per mail (kunstcommissie@dnb.nl)

 

Tijdelijk geen tentoonstellingen

Dit is de laatste expositie in de huidige Kunstruimte. Tijdens de renovatie van het DNB-gebouw wijkt DNB uit naar het Toorop-gebouw aan de Amstel. Hier is helaas geen ruimte voor tentoonstellingen. Vanaf 2023 biedt het gerenoveerde gebouw een imposante Kunstruimte. Daar ben je straks natuurlijk weer van harte welkom.

 

De Nederlandsche Bank
Kunstruimte
Westeinde 1
1017 ZN Amsterdam
T.: 020-524 2183
E.: kunstcommissie@dnb.nl

 

Contactgegevens

Pers
Els Drummen

+ 31 (0)6 11840839
els.drummen@nn-group.com

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a J. Ceelen
Croeselaan 253 BIS
3521 BR Utrecht

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2020 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam