10 september 2019

Wonder While I Wander - Cristina Lucas

"GUARD: You are not allowed to be naked in the museum.                           
ARTIST: But look around you... Everyone here is naked!                                 
GUARD: But that is art.
ARTIST: This too is art! 
GUARD: You don't have permission. You need a permit, or I'm calling the police (as the model gets dressed).
ARTIST: Fine, then I'm leaving. I'll come back another day with permission."

- Cristina Lucas - Desnudos En El Museo / Nudes in the Museum (2010-...)

Zonder toestemming vooraf maakt de Spaanse kunstenaar Cristina Lucas sinds 2010 opnames van zowel vrouwelijke als mannelijke modellen die ze naakt in een museumzaal fotografeert. In deze zalen van beroemde musea zoals het Prado in Madrid of het Louvre in Parijs hangen of staan iconische naakten uit de geschiedenis van de Kunst. Met haar naakten reflecteert Lucas op de constructie van schoonheid en de perceptie van het lichaam in onze Westerse wereld en de conventies die hier aan verbonden zijn. In de Kunstruimte worden deNudes in the Museum getoond naast een sculptuur en haar videokunstwerk Hable (2008), dat in februari in het Thyssen-Bornemisza Museum te Madrid geëxposeerd is. Eerder trad Lucas ook op als gastcurator van de tentoonstelling in de Kunstruimte After Bretton in 2018.

Cristina Lucas (Jaén, Spanje 1973) woont en werkt in Madrid en is een voormalig resident van de Rijksakademie te Amsterdam. Ze behaalde haar Bachelor in Fine Art zowel aan de Universidad Complutense te Madrid als de University of California. Lucas maakt multimediale werken waarin ze de provocatie niet schuwt, om aan te sporen tot een kritisch dialoog over een breed scala van sociale, historische en culturele kwesties.

Van 6 september 2019 tot en met 17 oktober 2019 is de tentoonstelling Wonder While I Wander op doordeweekse dagen tijdens kantooruren te bezichtigen in de Kunstruimte van De Nederlandsche Bank. In verband met de toegangsprocedure bij De Nederlandsche Bank kunt u de tentoonstelling uitsluitend bezoeken na aanmelding en met legitimatie. Het maken van een afspraak kan telefonisch (020-5242183) of per e-mail (kunstcommissie@dnb.nl).

De Nederlandsche Bank
Kunstruimte
Westeinde 1
1017 ZN Amsterdam
T.: 020-524 2183
E.: kunstcommissie@dnb.nl

Contactgegevens

Pers
Els Drummen

+ 31 (0)6 11840839
els.drummen@nn-group.com

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a J. Ceelen
Croeselaan 253 BIS
3521 BR Utrecht

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2020 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam