Bijeenkomst VBCN in het Kröller Müller museum in Otterlo

11 07 2013

Conservator  Britta Färber van de Deutsche Bank

Bijeenkomst VBCN in het Kröller Müller museum in Otterlo

info

Op uitnodiging van het VBCN bestuur en de directie van het het Kröller Müller Museum kwamen de  leden van de vereniging en hun kunstcommissies  donderdag 20 juni bij elkaar. Doel van de bijeenkomst was de verantwoordelijken voor de kunstcollecties van de aangesloten bedrijven bij elkaar brengen en in te gaan op de relatie bedrijf- en museaal collectioneren.

VBCN voorzitter Sabrina Kamstra introduceerde de sprekers van de middag: Eva Rovers, biografe van Helene Kröller Müller, en Britta Färber, Deputy Head Art Collection Deutsche Bank.

Daarna lichtte de zakelijk directeur van het museum kort de plannen toe ter opluistering van het 75-jarig bestaan van het museum in juli.

De bijzondere rol  van Helene Kröller Müller , de grondelegger van de collectie van Kröller Müller  museum, werd toegelicht door Eva Rovers, auteur van De eeuwigheid verzameld. Helene Kröller-Müller (1869-1939). Rovers ging in op de vraag of de verzameling van Helene Kröller Müller als een van de eerste bedrijfscollecties in Nederland gezien kan worden. Uit haar verhaal bleek dat Helene Kröller Müller ,getrouwd met de steenrijke zakenman Anton Müller, grote ambities koesterde en een collectie wilde opbouwen die  een monument van cultuur moest worden. Samen met de befaamde kunstkenner H.P Bremmer gaf zij haar ambities vorm.

Helene zorgde ervoor dat haar verzameling voor een groot publiek toegankelijk werd. Het kantoor van haar man  Müller & co aan de Lange Voorhout in Den Haag was Helenes expositieruimte. De zakenrelaties van Anton Kröller werden hier rondgeleid en later mocht ook het grote publiek tegen betaling komen kijken. De eerste bedrijfscollectie was geboren.  In 1922 werd het bedrijf Müller & co zwaar getroffen door de crisis. De plannen voor een eigen museum gingen niet door. Helene zag zich genoodzaakt haar collectie aan de Nederlandse Staat te schenken met als voorwaarde dat er een passend museum voor werd gebouwd. Nu 75 jaar later viert het Kroller-Muller Museum zijn jubilieum.

Conservator  Britta Färber van de Deutsche Bank, het bedrijf met de grootste en meest toonaangevende bedrijfscollectie ter wereld, sprak over het beheer en beleid van de corporate art collectie van de bank.

De Deutsche Bank kunst verzamelt volgens Färber vanuit de gedachte  om een ‘sociaal kunst kapitaal’ op te bouwen. Kunstenaars komen vaak met nieuwe ideeën die leiden tot nieuwe perspectieven en innovatieve oplossingen. Dat de collectie gericht is op werken op papier, sluit aan bij deze gedachte, zo stelt Färber: op papier ontstaan ideeën  en worden concepten uitgewerkt die in de toekomst het verschil kunnen maken.

De collectie van de Deutsche Bank  is in 1979 ontstaan als het initiatief van één kunstminnende bankier. Op zijn iniatief kwam het concept Art at Work tot stand in het filiaal in New York. In 1986  jaar telde de verzameling bijna 3000 werken en werden de Deutsche Bank Towers in Frankfurt ingericht. Tegenwoordig zijn de zestig verdiepingen van de torens ingericht met 1800 kunstwerken van meer dan 100 kunstenaars, afkomstig uit meer dan 40 landen.

De collectie van de Deutsche Bank telt ongeveer 60.000 werken  die verspreid zijn over in totaal 900 kantoren.

Binnen het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid wil de Deutsche Bank zijn collectie met een zo breed mogelijk publiek delen. Dit doet het bedrijf onder andere door het opzetten van tentoonstellingen in verschillende landen.  Zeshonderd topstukken zijn permanent in  bruikleen waarvan een groot deel zich bevindt in het Städel Museum in Frankfurt Am Main. Ook heeft de bank een eigen tentoonstellingsruimte. Van 1997 tot 2012 werkte de bank samen met het Guggenheim, maar dit jaar hebben zij een eigen museum in Berlijn geopend dat de naam Kunsthalle draagt. Ter gelegenheid van de opening van de Kunsthalle , riep de bank alle kunstenaar in Berlijn op werk in te sturen. Het project  ‘Macht Kunst’, werd een doorslaand succes met meer dan 2000 inzendingen

Met de verkiezing van de  ‘Artist of the Year’ wil de bank nieuw talent, dat zich richt op papier en fotografie, een platform bieden. De kunstenaar krijgt een grote solotentoonstelling in de Kunsthalle waarbij een catalogus uitgebracht wordt. Ook koopt de bank werk van de winnende kunstenaar. Gastcuratoren maken tentoonstellingen in de Kunsthalle, en er is elk jaar een reizende tentoonstelling met werken van de Deutsche Bank die op verschillende locaties wereldwijd te zien is. Daarnaast gaat de bank samenwerkingsverbanden aan met verschillende musea, waaronder Tate Britain in Londen.

Färber laat tot slot zien dat Deutsche Bank met een eigen Facebook pagina, een online kunsttijdschrift ArtMag, verschillende apps en rondleidingen in de twee torens in Frankfurt de collectie toegankelijk maakt voor een zo breed mogelijk publiek.

Wie houdt nu niet van cookies