Facts en figures over de primaire kunstmarkt en bedrijfs- collecties in Nederland

26 11 2018

Fiona Tan, Lift, (2000) Kunstcollectie Erasmus Universiteit Rotterdam

 

Facts en figures over de primaire kunstmarkt en bedrijfs- collecties in Nederland

info

1)      Sinds 2010 nemen kunst verzamelende bedrijven een groeiend aandeel van de totale omzet in de primaire kunstmarkt voor hun rekening.

2)       VBCN-leden lenen met regelmaat kunstwerken uit voor tentoonstellingen van onder andere musea en cultuurcentra.

3)      De totale omvang van de gezamenlijke kunstcollecties van de VBCN-leden bedraagt ongeveer 100.000 werken.

4)      Bedrijfscollecties verzamelen niet alleen schilderkunst maar ook andere media, zoals sculpturen, videowerk, digitale kunst en in sommige gevallen ook performance-art.

5)      In Nederland komen bedrijfscollecties vanaf het begin van de 20ste eeuw voor, maar het is als cultureel fenomeen vooral belangrijk geworden vanaf 1960.

6)      De belangrijkste beweegreden voor bedrijfscollecties is het bieden van een aangename en inspirerende omgeving aan medewerkers, maar ook aan eventuele studenten, patiënten, klanten, en bezoekers.

7)      De persoonlijke waardering van medewerkers voor de bedrijfscollectie hangt positief samen met de verbondenheid die ze met de organisatie ervaren.

8)      Medewerkers zien de bedrijfscollectie deels als een uiting van de bedrijfscultuur: redenen voor de bedrijfscollectie worden vaker als belangrijk gezien wanneer ze aansluiten bij hun beeld van de normen en waarden van de organisatie.

9)      Veel Nederlandse bedrijfscollecties verzamelen werk van in Nederland levende kunstenaars, maar daaronder bevinden zich vele buitenlanders.

10)   Bedrijven zijn vaak early adopters: ze kopen werk van kunstenaars op een relatief vroeg moment in hun carrière.

11)   Een kunstaankoop door een bedrijf is een kwaliteitssignaal voor opkomende kunstenaars: een aankoop heeft een positief effect op het aantal en de prijs van hun latere verkopen.

Bovenstaande informatie is ontleend aan recent en lopend onderzoek naar de primaire kunstmarkt en bedrijfscollecties in Nederland, uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam.

Literatuur

Kackovic, M. (2016). Observable persuaders: A longitudinal study on the effects of quality signals in the contemporary visual art market (Doctoral Dissertation). Universiteit van Amsterdam. Retrieved from UvA Digital Academic Repository (http://hdl.handle.net/11245/1.545010).

Barendregt, J., Kamstra, S., van der Star, M., Witte, A. (2009). Bedrijfscollecties in Nederland - Corporate art collections in the Netherlands. Rotterdam: NAi Uitgevers (http://hdl.handle.net/11245/1.323140).

Wie houdt nu niet van cookies