More than Money: An interdisciplinary Perspective on Art in Organizations

13 11 2020

14 11 2020

More than Money: An interdisciplinary Perspective on Art in Organizations

info

Het geplande congres More than money: An interdisciplinary perspective on art in organizations dat op 20 en 21 maart 2020, in Amsterdam, zou plaatsvinden als afsluiting van het onderzoeksproject Corporate Collections as emerging heritage, vindt plaats op 13 en 14 november 2020.

Het vierjarige onderzoeksproject Corporate collections as emerging heritage: Art market dynamics, corporate strategies, and public support for the arts, dat werd ondersteund door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschalppelijk Onderzoek (NWO) en de VBCN, is in 2019 afgesloten. De wetenschappelijke verslaglegging van de onderzoeksresultaten zullen in de komende tijd nog in verscheidene tijdschriften verschijnen, maar er valt op basis van de enquetes, interviews en andere dataverzameling al veel te zeggen over de uitkomsten en inzichten die het project heeft opgeleverd. 
 
Deze uitkomsten zullen op de internationale conferentie More than Money: An interdisciplinary Perspective on Art in Organizations worden gepresenteerd. Dit congres zal ook een podium bieden aan academici uit andere landen, die zich vanuit verschillende perspectieven met het fenomeen van kunst in bedrijven hebben beziggehouden. Ons doel is daarmee enerzijds de discussie over de verschillende onderzoekspraktijken te entameren, en anderzijds het werkveld te betrekken in onze voorlopige conclusies. De leden van de VBCN zijn dus expliciet, en van harte, uitgenodigd om deel te nemen aan deze conferentie, in de verwachting dat onze inzichten hen kunnen helpen te reflecteren op de eigen praktijk.

U kunt het programma vinden op https://corporatecollecting2020.wordpress.com/

Wie houdt nu niet van cookies