Bending Benchmarks in de AMC Brummelkamp galerie tot 13 maart

02 12 2020

Roosje Verschoor, Deh Wata Kisi Mi

Bending Benchmarks in de AMC Brummelkamp galerie tot 13 maart

info

Roosje Verschoor verbleef in 2019 als artist in residence in Moengo. Deze stad speelt een belangrijke rol in het culturele leven van Suriname, sinds kunstenaar Marcel Pinas het artistieke leven een belangrijke impuls gaf met onder meer een jaarlijks festival en een museum voor moderne kunst. Moengo is ook cultuurhistorisch een interessante plek. De stad dankt zijn bestaan aan de bauxietwinning, maar nu de mijnen zijn uitgeput is er voor Suralco, dochterbedrijf van de American Aluminum Company Alcoa, geen reden meer om hier te zijn. Wat overblijft zijn de verlaten en vervallen luxe villa's van de voormalige directie en andere met dubbele betekenissen beladen overblijfselen van een koloniale periode van Nederlands-Amerikaans winstbejag. Daartegenover staan de huidige bewoners, die aan een nieuwe toekomst voor Moengo bouwen.

In Moengo hebben heden en verleden een onlosmakelijke invloed op elkaar. Verschoor besloot de geschiedenis inzichtelijk te maken in een tentoonstelling met foto's van Moengo's openbare ruimte. Hierin is de nog altijd aanwezige erfenis van de bauxietwinning te zien en vooral -over de luxe die daarmee gepaard ging. Een tennisbaan en golfbaan in verval ademen deze historie. Als decor van de huidige bevolking transformeren ze haar foto's tot een kritische blik op wat hier zich afspeelde. Verschoor studeerde fotografie aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam en werkte als managementassistent Stichting Zorgevaluatie bij Amsterdam UMC. In die periode stuurde zij haar werk in voor de competitie van Creatieve Amsterdam UMC'ers en toonde zij de serie Deh Wata Kisi Mi. Ze werd geselecteerd met foto's die de schoonheid van Tupperware laten zien en het geromantiseerde beeld van leven in de ongerepte natuur doorbreken. Nu is Verschoor uitgenodigd om een solotentoonstelling te maken.

Wie houdt nu niet van cookies