Wonen in Utopia

12 09 2013

Rik Smits
Undiscovered Planet #2, 2013
potlood op papier
70 x 100cm

Wonen in Utopia

info

19 september t/m 17 november 2013

Marianne Lammersen, Renato Nicolodi, Daan Paans, Rik Smits, Izaak Zwartjes, Rob Voerman 

Leiden – Vanaf 19 september presenteert Galerie LUMC de tentoonstelling Wonen in Utopia. De tentoonstelling toont installaties, foto’s en tekeningen van utopische woonvormen en denkbeeldige steden. Op donderdag 19 september om 16:30 uur opent Meta Knol, directeur van Museum de Lakenhal in Leiden, de tentoonstelling.

De ideale staat, de ideale stad, de ideale samenleving. Telkens weer leidt het verlangen naar een betere wereld tot nieuwe concepten voor Utopia.

In het begin van de  twintigste eeuw lieten kunstenaars zich inspireren door de idealen van een nieuwe samenleving en bedachten zij hiervoor nieuwe kunstvormen. Vooral in de eerste jaren na de Russische Revolutie van 1917 integreerden avant-garde kunstenaars als Malewitch, Tatlin, Lissitzky en Popova de nieuwe revolutionaire idealen in hun kunst.

Tot in de jaren zeventig van de twintigste eeuw bleef het toekomstgerichte denken en het vertrouwen in de maakbaarheid van de samenleving de motor van de groeiende welvaartsstaat.

De oliecrisis, de ideeën van de Club van 100, maakten duidelijk dat er grenzen aan groei waren. Langzamerhand verdwenen de utopische idealen.

De kunstenaars op deze tentoonstelling gebruiken utopische denkbeelden uit het verleden en combineren die met nieuwe visies op huidige ontwikkelingen. Zo heeft de utopie voor Rob Voerman (1966) apocalyptische dimensies; zijn werken bieden eerder beschutting voor een naderend einde dan dat ze een betere wereld bieden.

Izaak Zwartjes (1974) creëert met zijn bedevaartsmobiel een nieuwe manier van reizen. Zijn driewieler, aangedreven door een archeologisch ogende motor, lijkt het antwoord op de jaarlijkse vakantiemigratie van hele volksstammen met caravans en campers. De architectonische, strak ontworpen modellen van gebouwen van Renato Nicolodi (1980) roepen associaties op met de fascistische idealen die Mussolini eind jaren dertig wilde realiseren in een wijk in het zuiden van Rome. De gedetailleerde tekeningen van Rik Smits (1982) illustreren de gevolgen van een ongebreideld kapitalisme dat geleid heeft tot vervreemding, consumentisme, hebzucht en een niet te stillen behoefte aan luxe.

In zijn Lettres from Utopia onderzocht documentair fotograaf Daan Paans (1985) verschillende manieren waarop mensen omgaan met de tijd die hen is gegeven. Letters from Utopia doet verslag van de niet te doven hoop op een eeuwig leven.

In haar collages presenteert Marianne Lammersen (1984) een vervreemdende wereld van geavanceerde technologie. Een wereld die nauwelijks rekening houdt met de niet wezenlijk te veranderen mens en zijn dagelijkse behoeften.

De tentoonstelling Wonen in Utopia in Galerie LUMC is onderdeel van het satellietprogramma van Museum de Lakenhal.

Dagelijks geopend van 8.00 tot 20.00 uur, toegang is vrij.

Kijk ook op: www.lumc.nl/galerie

Wie houdt nu niet van cookies