VBCN OPEN time deposits

18 04 2013

Marie Reinert
Roll On Roll Off, 2010

 

VBCN OPEN time deposits

info

VBCN OPEN  time deposits

Marie Reinert – Bull & Bear
De Nederlandsche Bank, Amsterdam
Tentoonstelling: 10 mei t/m 19 juni, 2013

Nota bene: In verband met de toegangsprocedure bij de Nederlandsche Bank kunt u de tentoonstelling alleen bezoeken na aanmelding. Dit kan per e-mail of telefonisch (020-524 21 83), onder vermelding van uw volledige naam en nummer van uw identiteitsdocument. Legitimatie is verplicht.

Mounira Al Solh – and suddenly there were women
Ministerie van Buitenlandse Zaken (Van Kleffenszaal)
Bezuidenhoutseweg 67
Den Haag

Performances:
Maandag 10 juni, 12.00 - 13.00 uur
Dinsdag 11 juni, 16.30 - 17.30 uur
Woensdag 12 juni, 12.00 - 13.00 uur & 16.30 - 17.30 uur
(Bij de performance tijdens de lunch wordt eten geserveerd.)

RESERVERING IS VERPLICHT (anders kun je het gebouw niet bezoeken)
Gelieve een e-mail te sturen naar performanceminbuza@gmail.com met je naam, het nummer van je ID kaart/paspoort en de datum/tijd van de performance die je wilt bezoeken.

Curatoren: Claire van Els en Hendrik Folkerts

VBCN OPEN 2012/2013 – een initiatief van de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) – presenteert met trots het project time deposits, een tentoonstelling en performancereeks met kunstenaars Marie Reinert (FR, 1971) en Mounira Al Solh (LBN, 1978). In time deposits staat de notie van de performance centraal, een kunstpraktijk in de hedendaagse kunst die zich in het afgelopen decennium opnieuw heeft ontwikkeld tot één van de meest innovatieve kunstvormen. Het project onderzoekt en bevraagt de verschillende manieren waarop performances kunnen plaatsvinden, wat er overblijft van een performance en hoe performancekunst zich kan manifesteren in semi-publieke ruimtes, buiten de museale context. Reinert en Al Solh onderzoeken de relatie tussen performance en document/documentatie door de causaliteit tussen beide elementen te ondervragen. Kan een document ook voorafgaan aan de performance, of hoe kunnen objecten een performance faciliteren? Op wat voor manieren kan een tentoonstelling performatief zijn? En hoe gaan de factoren van tijdelijkheid en permanentie in de performance samen?

PERFORMANCE IN DE SEMI-PUBLIEKE RUIMTE
In de (performance)tentoonstelling van Reinert bij de Nederlandsche Bank en de performancereeks van Al Solh bij het minsterie van Buitenlands Zaken speelt het bijzondere karakter van deze twee locaties een sleutelrol. Zowel de Nederlandsche Bank als het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn ruimtes die een belangrijke publieke functie vervullen. Ze zijn als instituten uitermate ‘zichtbaar’ in onze samenleving, respectievelijk als centraal financieel orgaan en als beheerder van internationale relaties. Evenwel zijn beide locaties zeer beperkt toegankelijk voor het reguliere publiek. Bovendien zijn de processen die in de twee gebouwen plaatsvinden niet altijd even transparant of in sommige gevallen zelfs wettelijk afgeschermd. Het contrast tussen de publieke rol van de instelling en het private of exclusieve karakter van de locatie is een belangrijk uitgangspunt voor beide kunstenaars. Reinert en Al Solh laten door hun performatieve ingrepen zien hoe de specifieke eigenschappen van deze locaties zich verhouden tot begrippen als zichtbaarheid/onzichtbaarheid en aanwezigheid/afwezigheid. Zo onderzoeken zij de overeenkomsten en verschillen tussen de alledaagse ervaring van de mensen die bij deze instituten werken en het publieke beeld van deze organisaties.

MARIE REINERT – Bull & Bear
In het kader van time deposits zal Reinert bij de Nederlandsche Bank een maand lang een performance opvoeren die slechts gedeeltelijk zichtbaar zal zijn voor de bezoekers van de tentoonstelling Bull & Bear, waarvan de titel verwijst naar de opwaartse en neerwaartse trends op de financiële markt. Haar werkis gebaseerd op een ‘antropologisch’ aandoende onderzoeksmethode die Reinert reeds in eerdere projecten heeft beproefd en waarbij zij een kijkje neemt in verschillende sociale (werk)omgevingen. In haar nieuwste performance zal Reinert – met de hulp van een speciaal ontwikkeld kompas, waarbij de richting van het noorden wordt vastgesteld door middel van de actuelehandelskoersen van de Euro en de Dollar – dagelijks het gebouw verkennen en intensieve gesprekken voeren met de medewerkers over hun functie en positie binnen de organisatie. De continue koerswijzigingen vertalen zich direct in lichamelijke handelingen; Reinert zal zich naar gelang de beurskoers richting bepaalde plekken in het bankgebouw begeven. De kunstenaar koppelt hiermee de ruimtelijke gegevens van de Nederlandsche Bank aan het financiële systeem waarmee deze onlosmakelijk verbonden is, waardoor Reinert uitdrukking geeft aan de economische condities die ons gemerkt of ongemerkt bepalen. De registratie en documentatie worden direct tentoongesteld in de expositie Bull & Bear. Daarnaast zal in de tentoonstelling ander werk van Reinert te zien zijn: de film Roll On, Roll Off (2010), welke de kunstenaar maakte naar  aanleiding van een langdurig soortgelijk ‘onderzoek’ op een Oekraïens vrachtschip, en de serie tekeningen Études Geste (2010).

MOUNIRA AL SOLH – and suddenly there were women
Als tegenhanger van Reinerts performancemodel zal Mounira Al Solh bij het ministerie van Buitenlandse Zaken een reeks ten uitvoer brengen die in de centrale vergaderruimte van het gebouw de rol van de performance als live event verkent. and suddenly there were women bestaat uit een fictief gesprek over de specifieke context van het ministerie van Buitenlandse Zaken en wat het betekent om hier een performance ten tonele te brengen. Geïnspireerd door de centrale vergaderruimte, die het podium is van vele internationale ontmoetingen bij het ministerie, en de portretten van alle voorgaande – voornamelijk mannelijke – ministers van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking, die bij de ingang van deze ruimte hangen, ondervraag Al Solh zichzelf en de bezoekers over haar achtergrond als Libanese kunstenaar in Nederland, vervagende landsgrenzen en de representatie van vrouwen in de politiek.

HET DOCUMENT IN PERFORMANCE
time deposits onderzoekt de relatie tussen live-performance en documentatie door de causaliteit tussen beide elementen te ondervragen. Kan een document ook voorafgaan aan de performance en kunnen objecten een performance faciliteren? Op wat voor manieren kan een tentoonstelling performatief zijn? En hoe zijn factoren van tijdelijkheid en voortbestaan in performance te combineren? De documenten – film- en audio-opnames en fotografische documenten – van Reinerts performance worden iedere dag vertoond in de tentoonstelling Bull & Bear, maar zij zijn even vluchtig als de performance zelf. Volgend op het project time deposits zal zij een nieuwe film maken met de verzamelde informatie en beelden van haar tochten door het gebouw. Daarentegen gebruikt Al Solh documenten die nu al zichtbaar zijn in het gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken – de portretten die de geschiedenis van dit instituut documenteren – maar transformeert deze op ingrijpende wijze tot een kortstondig gebeuren.

BIOGRAFIEËN  KUNSTENAARS
Mounira Al Solh (Beirut, LBN, 1978) studeerde schilderkunst aan de Universiteit van Beirut (1997-2001) en de Gerrit Rietveld Academie (2003-2006). Haar postacademische studie volgde ze aan de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam (2007-2008). Al Solh werkt in diverse media, waaronder video, performance en installatiekunst. In 2008 richtte zij het kunsttijdschrift NOA Magazine op, dat in beperkte oplage wordt uitgegeven en door een select publiek kan worden gelezen gedurende openbare readings. Van Al Solhs werk zijn recent de volgende solotentoonstellingen te zien geweest: Dinosaurs, Art in General, New York (2012); Mounira Al Solh & Bassam Ramlawi, and Drawings by René Daniels, Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, Amsterdam (2011); Sfeir-Semler Gallery, Beirut, Libanon (2011); Kunsthalle Lissabon, Lissabon (2010); Open Ateliers Rijkskademie, Amsterdam (2008). Haar werk maakte ook onderdeel uit van de volgende groepstentoonstellingen (selectie): Bucharest Biennial, Boekarest, Roemenië (2012); The Ungovernables, New Museum, New York (2012); I decided not to save the world, Tate Modern, Londen, en SALT Istanbul (2011). Al Solh woont en werkt afwisselend in Amsterdam en Beirut.

De artistieke praktijk van Marie Reinert (Fécamp, FR, 1971) begeeft zich op het snijvlak van performance, video en installatiekunst. Reeds sinds haar studie aan de l’École superieure des arts décoratifs in Straatsburg in de jaren negentig focust Reinert zich op menselijke gedragingen binnen specifieke organisaties, (economische) systemen en protocollen. Reinerts werkwijze is zeer tijdsintensief; zij brengt soms weken door in organisaties om deze grondig te kunnen onderzoeken – en zich deze met haar lichaam eigen te maken. Reinerts video Roll On, Roll Off (2010) is een recent voorbeeld van een dergelijke langdurige infiltratie, waarvoor de kunstenaar wekenlang aan boord is geweest van een Oekraïens vrachtschip met een volledig mannelijke crew. Haar werk is recent te zien geweest tijdens de Stedelijk-Museum-conferentie A Little Less Conversation, (2011); het festival voor hedendaagse kunst in Toulouse, Printemps de Septembre (2010); het Festival de Danse et des Arts Multiples de Marseille (2010) en tijdens Faite main, MAC/VAL, Vitry-sur-Seine (2010). Reinert woont en werkt afwisselend in Berlijn en Marseille.

BIOGRAFIEËN CURATOREN
Claire van Els (1986) is kunsthistoricus en freelance curator. Zij studeerde Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, met als specialisatie hedendaagse kunst en theorie alsook feministische tentoonstellingsgeschiedenis. Van Els was betrokken bij de organisatie van de tentoonstelling Mike Kelley (2012-2013) in het Stedelijk Museum Amsterdam en werkt momenteel als assistent-curator aan de expositie In the Land of the Giants,met recent werk van de Amerikaanse kunstenaar Jo Baer, eveneens in het Stedelijk.

Hendrik Folkerts (1984) is Curator Public Program bij het Stedelijk Museum Amsterdam. In deze functie was hij verantwoordelijk voor het performance-, film- en lezingenprogramma van het museum tijdens The Temporary Stedelijk (2010-2012) en organiseert hij tegenwoordig het Public Program van het heropende Stedelijk. Folkerts studeerde Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich in hedendaagse kunst en theorie, de feministische kunstpraktijk sinds de jaren zestig en tentoonstellingsgeschiedenis. Voorafgaand aan zijn huidige functie was hij Coördinator van het Curatorial Programme bij De Appel arts centre in Amsterdam. Hij publiceert regelmatig in tijdschriften als Metropolis M, The Journal for Art and Public Space en diverse catalogi. Folkerts is co-redacteur van de publicaties The Shadowfiles: Curatorial Education (Amsterdam: De Appel arts centre, 2013) en Facing Forward: Art & Theory from a Future Perspective (te verschijnen in het najaar 2013).

VERENIGING BEDRIJFSCOLLECTIES NEDERLAND (VBCN)
De Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) is een platform voor bedrijfscollecties van hedendaagse kunst. Met de lancering van de tweejaarlijkse curatorenprijs VBCN OPEN wil de Vereniging zich inzetten voor de ondersteuning en productie van hedendaagse kunst, en tentoonstellingsmakers de kans geven een expositievoorstel te realiseren. Claire van Els en Hendrik Folkerts zijn de winnaars van de eerste editie van de curatorenprijs.

time deposits wordt mogelijk gemaakt door de financiële steun van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN), de kunstcommissie van de Nederlandsche Bank, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Institut Français Pays-Bas.

Wie houdt nu niet van cookies