Der Stein des Weisen, Kathrin Schlegel, 2018 
foto: Kathrin Schlegel / Q.R.J. van Dijk

March 9, 2020

VBCN Conferentie; Kunstopdrachten bij Bedrijven

Uitstel VBCN  conferentie; Kunstopdrachten bij Bedrijven

De geplande VBCN bijeenkomst 'Kunstopdrachten bij Bedrijven' dat op 23 april aanstaande op de Erasmus Universiteit Rotterdam zou plaatsvinden, kan vanwege de effecten van de corona-crisis helaas geen doorgang vinden. Het VBCN bestuur heeft in overleg met de Erasmus Universiteit besloten om de conferentie naar een later moment te verschuiven. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk, via de VBCN mail en via de VBCN-website: https://vbcn.nl/NL/messages/vbcn-conferentie-kunstopdrachten-bij-bedrijven-1307.

Het vergeven van kunstopdrachten kent een lange traditie. In Nederland is een belangrijke basis gelegd voor de uitvoering van kunstopdrachten door de Rijksoverheid met de 'percentageregeling voor beeldende kunst'. Voorbeelden van kunstwerken die in het kader van deze regeling, beter bekend als de 1% regeling, tot stand zijn gekomen zien we onder meer bij Universiteiten, Ziekenhuizen en Buitenlandse Zaken.

Daar waar de klassieke sculptuur en gebouw-gebonden kunstobjecten nog altijd een prominente plaats innemen in het kunstopdrachtencircuit, zien we ook steeds vaker tijdelijke manifestaties en immateriële projecten in opdrachtsituaties. Wie in opdracht vervaardigde kunst aanschouwd kan vaak niet inschatten welke inzet er gepleegd is om het eindproduct, in welke verschijningsvorm dan ook, te realiseren. 'Wat' de aanschouwer waarneemt is slechts het eindresultaat. In veel gevallen is een veelheid aan partijen betrokken geweest bij de realisatie. Denk daarbij naast opdrachtgevers en kunstenaars bijvoorbeeld aan; architecten, fondsen, projectontwikkelaars, curatoren, ambtenaren, commissies, medewerkers, uitvoerders etc. 

Kunstopdrachten bij bedrijven

Kunstopdrachten komen ook steeds vaker voor bij bedrijven. Dit lijkt aangewakkerd door de veranderende werkomgevingen en toenemende integraliteit binnen de bedrijven. Het doel van deze conferentie is het delen van kennis en inzichten rondom het proces van het vergeven en realiseren van kunstopdrachten. Op uitnodiging van de VBCN gaan gedurende de middag een aantal gastsprekers vanuit verschillende invalshoeken in op de praktijk. Daarbij zullen 'Cases' uit VBCN bedrijfscollecties en 'the Practice' van opdrachtverlening centraal staan.

Wanneer: 23 april 2020 - 13:00 / 18:00
Waar: 
Erasmus UniversiteitLocatie campus Woudestein, Rotterdam

 

 

Contact

Press
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Office
secretariaat@vbcn.nl

Postal address
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept and design
Kummer & Herrman

Technology and hosting
8bahn

Content management
Imee Luteijn

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

The Netherlands Association of Corporate Art Collections (Vereniging Bedrijfscollecties Nederland) (VBCN) and its affiliated companies cannot be held liable for information in any form placed on its website by third parties or for printed media information based on its website. The VBCN is neither liable nor responsible for the contents of any offsite pages or of pages linked to or derived from its website.

The information the VBCN has placed on its website has been edited with the utmost care and is, in its present state, provided without any guarantee, in whatever form, explicitly or implicitly, including, but not exclusively, guarantees in respect of saleability, possible applications, non-infringement, accuracy and currency.

The VBCN reserves the right to alter the contents of or temporarily or permanently deactivate its website at any time without prior notice.

Neither the VBCN nor any of its affiliated companies is liable for any computer virus or any direct, indirect and/or consequential loss, whether or not resulting from such a virus, arising from access to, use of or trust in the website www.vbcn.nl, any website linked thereto, or information on any such website, except in the event of intention or gross negligence.

Intellectual property rights to all information on its website belong to the VBCN and/or its affiliated companies, except where use has been granted by the owner of said rights.

All provisions and conditions pertaining to the VBCN apply.

Permission to use works by visual artists affiliated with CISAC organisations has been obtained through Pictoright in Amsterdam.

© c/o Pictoright