Der Stein des Weisen, Kathrin Schlegel, 2018 
foto: Kathrin Schlegel / Q.R.J. van Dijk

9 maart 2020

VBCN Conferentie; Kunstopdrachten bij Bedrijven

Uitstel VBCN  conferentie; Kunstopdrachten bij Bedrijven

De geplande VBCN bijeenkomst 'Kunstopdrachten bij Bedrijven' dat op 23 april aanstaande op de Erasmus Universiteit Rotterdam zou plaatsvinden, kan vanwege de effecten van de corona-crisis helaas geen doorgang vinden. Het VBCN bestuur heeft in overleg met de Erasmus Universiteit besloten om de conferentie naar een later moment te verschuiven. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk, via de VBCN mail en via de VBCN-website: https://vbcn.nl/NL/messages/vbcn-conferentie-kunstopdrachten-bij-bedrijven-1307.

Het vergeven van kunstopdrachten kent een lange traditie. In Nederland is een belangrijke basis gelegd voor de uitvoering van kunstopdrachten door de Rijksoverheid met de 'percentageregeling voor beeldende kunst'. Voorbeelden van kunstwerken die in het kader van deze regeling, beter bekend als de 1% regeling, tot stand zijn gekomen zien we onder meer bij Universiteiten, Ziekenhuizen en Buitenlandse Zaken.

Daar waar de klassieke sculptuur en gebouw-gebonden kunstobjecten nog altijd een prominente plaats innemen in het kunstopdrachtencircuit, zien we ook steeds vaker tijdelijke manifestaties en immateriële projecten in opdrachtsituaties. Wie in opdracht vervaardigde kunst aanschouwd kan vaak niet inschatten welke inzet er gepleegd is om het eindproduct, in welke verschijningsvorm dan ook, te realiseren. 'Wat' de aanschouwer waarneemt is slechts het eindresultaat. In veel gevallen is een veelheid aan partijen betrokken geweest bij de realisatie. Denk daarbij naast opdrachtgevers en kunstenaars bijvoorbeeld aan; architecten, fondsen, projectontwikkelaars, curatoren, ambtenaren, commissies, medewerkers, uitvoerders etc. 

Kunstopdrachten bij bedrijven

Kunstopdrachten komen ook steeds vaker voor bij bedrijven. Dit lijkt aangewakkerd door de veranderende werkomgevingen en toenemende integraliteit binnen de bedrijven. Het doel van deze conferentie is het delen van kennis en inzichten rondom het proces van het vergeven en realiseren van kunstopdrachten. Op uitnodiging van de VBCN gaan gedurende de middag een aantal gastsprekers vanuit verschillende invalshoeken in op de praktijk. Daarbij zullen 'Cases' uit VBCN bedrijfscollecties en 'the Practice' van opdrachtverlening centraal staan.

Wanneer: 23 april 2020 - 13:00 / 18:00
Waar: 
Erasmus UniversiteitLocatie campus Woudestein, Rotterdam

 

 

Contactgegevens

Pers
Els Drummen

+ 31 (0)6 11840839
els.drummen@nn-group.com

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a J. Ceelen
Croeselaan 253 BIS
3521 BR Utrecht

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2020 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam