Erasmus Universiteit Kunstcollectie

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een stevige verankering in de stad Rotterdam en de regio. Vanuit die sterke betrokkenheid op haar stedelijke omgeving heeft de EUR op specifieke terreinen aansluiting bij de wetenschappelijke wereldtop, gebundeld in drie expertisegebieden: Economie en Management; Geneeskunde en Gezondheid; Recht, Cultuur en Maatschappij.
'Act local, think global' is ons adagium: kosmopolitisch Rotterdam met zijn grootstedelijke vraagstukken is ons academisch laboratorium; de wetenschappelijke kennis, hier ontwikkeld, is grenzeloos toepasbaar.

 

Collectie

Op initiatief van Prof.mr. Piet Sanders (1912-2012)begon de Erasmus Universiteit in 1963 met het verzamelen van eigentijdse grafiek van nationale en internationale kunstenaars. Dit om studenten in aanraking te brengen met beeldende kunst en de kamers van medewerkers en openbare ruimten van de universiteit op een esthetisch verantwoorde wijze te verfraaien. Er was bewust geen voorkeur voor een bepaalde beweging of stroming in de kunst, evenmin werd gestreefd naar een collectie die een afspiegeling zou zijn van alle varianten van grafische kunst. Als algemeen uitgangspunt bij de collectievorming geldt 'kwaliteit'. Dit criterium wordt bepaald door artistiek niveau, mate van originaliteit, kunsthistorisch belang en technische uitvoering. Dit uit zich in de visuele ontwikkeling van de kunstenaar, de content, expressiviteit, authenticiteit, cohesie in zijn werk en context. Niet alleen van gerenommeerde kunstenaars wordt werk verworven, ook van jonge kunstenaars die talentvol en veelbelovend zijn. Na 2000 wordt er niet alleen grafiek aangekocht maar breidt het beleid zich ook uit naar kunstvormen als fotografie, schilderijen en installaties.
Ruim veertig jaar verzamelen heeft geresulteerd in een rijke collectie waarin veel kunststromingen uit verschillende perioden zijn vertegenwoordigd; zoals popart, op-art, constructivisme, realisme, surrealisme en nieuwe wilden. De verzameling is niet ad hoc tot stand gekomen, maar wordt door een aankoopcommissie bepaald. Deze commissie is samengesteld uit studenten, medewerkers, en externe adviseurs. Sinds de start van de verzameling zijn het Stedelijk Museum Schiedam en Museum Boijmans van Beuningen nauw betrokken als vaste adviesorganen. 

Uit de collectie
Levi van Veluw

Light II, 2008
lambdaprint op dibond
120 x 100 cm

Collecties 7 november 2014
Indonesië: Heden en verleden
Charlotte Schleiffert Erasmus
Collecties 3 september 2014
Jeroen Bodewits
Kunstzaken Erasmus Universiteit Rotterdam
Collecties 13 juni 2014
Organising Control and Order
Erasmus Gallery
Collecties 28 maart 2014
in the milky gloom of 5 am: Rinus Van de Velde
Erasmus Galerij
In het kort

Naam collectie
Erasmus Universiteit Kunstcollectie

Contactpersoon
Anne Clement-van Vugt

Hoofdkantoor
Rotterdam

Locaties kunstcollectie
De collectie is verspreid over campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus University College.

Aantal kunstwerken
Ca. 2.000

Ontstaansjaar
1963

Disciplines
Schilderijen, foto's, tekeningen, grafiek, beelden, installaties, monumentale kunst

Verzamelgebied
Hedendaagse beeldende kunst; zowel nationaal als internationaal

Rondleidingen
Op afspraak.    

Website bedrijf
www.eur.nl

Website kunstcollectie
www.eur.nl

Publicaties
-Erasmus Universiteit Rotterdam, 2011, Tegen de rechtlijnigheid. Omgevingsontwerp 'de eieren' van Hans Petri. Rotterdam: De Maasstad
-Oude, de, L., 2009, Erasmus in Art, Schiedam: TDS printmaildata
-Bergeijck, van, P. & Franses, P.H., 2009, Antidotes from the Dismal Science, Den Haag: SDU Uitgevers
-Fotocommissie Erasmus Universiteit Rotterdam, 2005, Fotocollectie Hoboken
-Erasmus Universiteit Rotterdam, 2001, Uit de Kunst, Rotterdam: Drukzaken  

Expositieruimte
In de Erasmus Gallery zijn exposities te zien van de eigen collecties van de Erasmus Universiteit: hedendaagse kunst en economische penningen.  Er zijn tentoonstellingen van kunstenaars van wie werk is aangekocht of daarvoor in aanmerking komen. Uitgangspunt daarbij is om zoveel mogelijk aan te sluiten op inhoudelijke programmering van faculteiten en andere organisaties , ook  uit de stad,  om zo wetenschap en kunst in samenhang te presenteren. In een touchscreen vitrine  is een deel van de penningencollectie te bezichtigen. De Kunstroute laat een zestigtal objecten zien die een bijzondere plaats innemen op de campus.  

Ondersteuning
Studenten van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam ontwerpen een afscheiding voor het bouwterrein op de campus. Daarnaast zullen zij de wanden van de fietsenstalling voorzien van kunst (2012-2013).

Als dank voor zijn inzet van Piet Sanders (1912-2012) voor de kunstcollectie van de Erasmus Universiteit en ter gelegenheid van zijn 100ste verjaardag organiseerde de afdeling Kunstzaken, in samenwerking met het Stedelijk Museum Schiedam, de tentoonstelling ‘Piet Sanders: een leven met kunst’ (02 juli – 19 oktober 2012).

Bruiklenen
Er zijn een aantal kunstwerken in langdurig bruikleen gegeven aan Museum Boijmans van Beuningen.