Kunstcollectie LUMC

Het LUMC is een centrum van medische vernieuwing, dat de patiëntenzorg wil verbeteren door wetenschappelijk onderzoek. Het leidt artsen, gespecialiseerde zorgverleners en onderzoekers op om daaraan bij te dragen. Naast algemene patiëntenzorg biedt het LUMC specialistische behandelingen die slechts in een beperkt aantal medische centra mogen worden uitgevoerd. Als centrum van medische vernieuwing streeft het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) naar een (inter)nationaal erkende vooraanstaande rol in de verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg.

 

Collectie

De collectie van het LUMC bestaat uit zo'n 2.600 werken die zijn verspreid over de afdelingen, gangen, wachtruimtes en trappenhuizen van de verschillende gebouwen. De collectie richt zich zoveel mogelijk op unieke werken en bevat tekeningen, schilderijen, foto's, beeldhouwwerken en video's gemaakt door hedendaagse kunstenaars. Naast de collectie unieke werken, worden ook opdrachten aan kunstenaars verstrekt voor het maken van werk op specifieke plekken in de openbare ruimte.
Eind jaren tachtig is het fundament gelegd voor de collectie; met kunstwerken van o.a. Tjong Ang, Henk Visch, Marc Ruygrok en Marlene Dumas. Kunstenaars die bij verwerving nog relatief onbekend waren maar inmiddels tot de gevestigde orde behoren. In deze periode is een belangrijke, waardevolle collectie fotografie, dankzij sponsors, toegevoegd. Het zijn foto's gemaakt in een periode dat fotografie zich begon te manifesteren als een autonome kunstvorm. Fotografen als Sebastiao Salgado, Aart Klein, Sanne Sannes maken deel uit van deze fotocollectie. Deze klassieke verzameling foto's vormde een goede basis om de collectie verder uit te breiden met hedendaagse fotografie.
Opvallend in de jaren negentig en nul is de aandacht van kunstenaars voor de mens en zijn directe omgeving. In deze periode werden veel portretten aan de collectie toegevoegd van destijds beginnende kunstenaars als Rosemin Hendriks, Willem Sanders en Martine Stig. 

Kunstbeleid
Met de oprichting van de Kunststichting in 1988 werd een begin gemaakt met de opbouw van de collectie LUMC.
Vanaf het begin is het kunstbeleid gericht op eigentijdse kunst van geëngageerde kunstenaars. Uitgangspunt van de collectievorming is de rijke schakering in de hedendaagse kunst in Nederland. De kunstcollectie LUMC geeft hiervan een representatief beeld.  Kunstzaken van het LUMC streeft ernaar om van iedere kunstenaar meerdere werken in de collectie op te nemen en zo een beeld te geven van een oeuvre.  De collectie blijft groeien met werken van veelbelovende kunstenaars. De unieke signatuur van de collectie wordt bepaald door de ruimtes waarin de werken te zien zijn en het feit dat het LUMC een zorginstelling is. Daarnaast blijft de kwaliteit van de gekozen werken de leidraad bij verwerving. Opgenomen worden in de collectie staat garant voor kwaliteit.

Geschiedenis
De kunstcollectie van het LUMC vindt haar oorsprong in de bouwfase van de jaren tachtig van de vorige eeuw. De 1%-regeling bij bouwprojecten van de rijksoverheid maakte het destijds mogelijk opdrachten te verstrekken voor kunstwerken. Behalve met kunstopdrachten voor het hoofdgebouw hield kunstzaken zich vanaf 1988 bezig met het verwerven van een autonome collectie kunstwerken, bestemde voor de uitgestrekte publieke zones van het ziekenhuis. Ook is in deze periode Galerie LUMC opgericht met daarnaast een tentoonstellingsruimte voor drie dimensionaal werk; de huidige beeldentuin.  Kunstzaken - onderdeel van de afdeling Communicatie - is sinds 1988 in opdracht van de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van het kunstbeleid.

 

Uit de collectie
David Lindberg

45T Chinese Purple, 2012
epoxy, hardschuim, pigmenten
600 x 500 cm

Collecties 24 december 2019
Aanwinsten 2018-2019
Galerie LUMC
Collecties 2 september 2019
Dieren, planten en familie- Jan Wolkers als tekenaar
LUMC
Collecties 11 juli 2019
30 jaar kunst in het LUMC
LUMC
Collecties 14 februari 2019
Tentoonstelling Healing Light Galerie
LUMC
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012
In het kort

Naam collectie
Kunstcollectie LUMC

Contactpersoon
Sandrine van Noort

Hoofdkantoor
Leiden

Locaties kunstcollectie
De collectie wordt getoond in de drie gebouwen van het LUMC: het hoofdgebouw, het Onderzoeksgebouw en het Onderwijsgebouw. In het hoofdgebouw zijn de meeste werken uit de collectie te zien op straten, pleinen, wachtruimten, poliklinieken en verpleegafdelingen. In het LUMC park is een beeldenroute in ontwikkeling met beelden van hedendaagse beeldhouwers waaronder beelden van Johan Creten, Adam Colton, Joost van den Toorn, Sjoerd Buisman, Henk Visch e.a.

Aantal kunstwerken
3.000 kunstwerken waarvan er ruim 1.500 tot de kerncollectie behoren.

Ontstaansjaar
1988

Disciplines
schilderijen, foto's, tekeningen, grafiek, beelden, installaties, video's

Verzamelgebied
Hedendaagse beeldende kunst. In openbare ruimten worden kunstwerken in opdracht gerealiseerd.

Rondleidingen
Op aanvraag worden vanuit het LUMC rondleidingen gegeven aan maximaal 15 personen. Ook bestaat de mogelijkheid zelfstandige rondleidingen te volgen met behulp van een Kunstroute, een brochure die u langs zo'n veertigtal kunstwerken in het gebouw leidt. De Kunstroute is te verkrijgen bij de hoofdingang of bij de afdeling communicatie van het LUMC.  

Website bedrijf
www.lumc.nl

Website kunstcollectie
www.lumc.nl

Publicaties
- Sandrine van Noort & Jetteke Bolten-Rempt  (red. en concept), Kunst laat het LUMC zien, 2019, 30 jaar kunst in het LUMC
- Jacqueline Kleisen (red.), Kunst als medicijn. Een keuze uit de kunstcollectie van het AZL, Leiden, 1996
- Sandrine van Noort (red.), Kunstroute, Een rondleiding langs de kunstcollectie, Leiden, 2012
- Cicero 'Uit de Kunst', Uitgave LUMC  

Expositieruimte

Op de begane grond in het hoofdgebouw bevindt zich Galerie LUMC. In deze tentoonstellingsruimte worden circa vijf a zes tentoonstellingen per jaar georganiseerd. Het tentoonstellingsbeleid hangt nauw samen met het aankoopbeleid. De tentoonstellingen bieden een 'venster' op de wereld buiten het LUMC. Meestal hebben de tentoonstellingen een actueel thema dat tevens raakt aan de belevingswereld van patiënten, bezoekers en medewerkers. Naast Galerie LUMC bevindt zich de beeldentuin.
Beeldentuin
Sinds 2008 is deze inpandige ruimte beschikbaar voor innovatieve kunst. Ieder jaar nodigt het LUMC een kunstenaar uit zich door de architectuur van de ruimte te laten inspireren. De kunstenaar onderzoekt en interpreteert de ruimte en realiseert daarbinnen een kunstwerk. Zo krijgt de beeldentuin een heel eigen dynamiek. De afgelopen jaren hebben achtereenvolgens André Pielage (1975) en Linda Nieuwstad (1974) de beeldentuin naar hun hand gezet. In 2012 heeft David Lindberg een kunstwerk voor de ruimte gerealiseerd. Net als wetenschappelijk onderzoek één van de drijvende krachten is van het LUMC, vormt onderzoek het uitgangspunt van deze tijdelijke kunstprojecten in de beeldentuin.   

Ondersteuning
Tentoonstelling 'Museum De Lakenhal op locatie, 2017
Tentoonstelling 'Concepts of Time' in samenwerking met het Rijksmuseum van Oudheden en de Stichting Beelden in Leiden, 2018
Samenwerking met de Stichting Beelden in Leiden
Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs, 2012
‘Hakkaart’, jubileumtentoonstelling i.s.m. Stedelijk Museum De Lakenhal, Museum Volkenkunde,Leiden, Gorcums Museum, Gorcum 2011
Tentoonstelling Uit Japan, Galerie LUMCsamenwerking met Sieboldhuis, Leiden n.a.v. 400 jaar handelsbetrekkingen tussen Japan en Nederland, 2009     

Bruiklenen
- Museum Valkhof, Nijmegen, in het kader van de tentoonstelling 'Geel als citroen, rood als tomaat' t/m 31 januari 2021, Erik Mattijssen, twaalf nieuwe uren, werk op papier
- Museum Beelden aan Zee, Scheveningen, in het kader van de solotentoonstelling Hieke Luik, 2017
- Stedelijk Museum Zwolle, in het kader van de tentoonstelling 'Leven met aandacht', 2016
- Museum More, Gorssel, solotentoonstelling van Rosemin Hendriks, 2016
- Stedelijk Museum Arnhem, in het kader van de tentoonstelling 'Realms of Memory', 2014
- Maja van Hall, De droomboom, 'Retrospectief', Museum Beelden aan zee, Scheveningen,2012
- Helen Verhoeven, Event One-Detail 3 (Room with Chandelier) 'Helen Verhoeven|Part Pretty', Schunk, Heerlen, 2012
- Marie Aly, Willy de Ville, 'What's up!- De jongste schilderkunst in Nederland', Dordrechts Museum, Dordrecht, 2012
- Berend Strik, Ramallah, 'May I show you my Pictures?', Museum het Valkhof, Nijmegen, 2011
- Frank Lenferink, Zonder titel, Instituut voor Beeldende, Auiovisuele en Mediakunst (BAM), Hasselt, 2008