Kunstcollectie provincie Limburg

Als één na jongste provincie van Nederland én als Europese regio heeft Limburg duidelijk een eigen profiel. De sociaal-economische ontwikkelingen die zich hier in de afgelopen decennia hebben voltrokken, brachten tevens een proces van verandering en vernieuwing op gang.
Daardoor heeft Limburg de nadelen van een perifere ligging in nationaal verband kunnen omzetten in de voordelen van een gunstige positie ten opzichte van zijn Europese omgeving.
Om Gedeputeerde Staten te ondersteunen, kent de Provincie Limburg een ambtelijke organisatie met ruim 900 ambtenaren. Verdeeld over verschillende afdelingen werkt iedere provincieambtenaar vanuit zijn/haar deskundigheid aan projecten en programma's. De provincieambtenaren zijn op vele terreinen werkzaam en hebben dan ook uiteenlopende werksoorten en beroepen. Bijvoorbeeld landmeter, jurist en bestuurskundige. De conservator maakt deel uit van het Kabinet van de Commissaris van de Koningin. Aan het hoofd van de organisatie staat de directie.
De directie is het hoogste ambtelijk orgaan. De algemeen directeur - de secretaris, heeft als hoofd van de provinciale organisatie de algehele en algemene verantwoordelijkheid. Hij heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen Gedeputeerde Staten en het ambtelijk apparaat.

 

 

Collectie

De kunstcollectie van de Provincie Limburg biedt een kaleidoscopisch beeld van de kunstproductie in Limburg en de (cultuur)geschiedenis van deze Europese regio.
In oorsprong bestond de collectie vooral uit staatsieportretten, een paar sculpturen, enkele kunstwerken van Limburgse meesters en wat ambachtelijk vervaardigde gebruiksvoorwerpen. Een groot deel van het oorspronkelijke bruikleen van de Rijksdienst - met name oude meubels -  is in 2010 geretourneerd. Het leeuwendeel van de collectie bestaat uit werk van Limburgse kunstenaars sinds de jaren 1970: met name werken op papier, aangekocht tijdens de expositiereeks Trajecta, ter aankleding van het gebouw. In de jaren 1980 en vooral sinds 2007 zijn er van een select aantal kunstenaars met banden met de provincie, grotere werken aangekocht: Piet Killaars, Frans Gast, Rob Stultiens, Nic Tummers, Ger Lataster, Fons Haagmans, Romy Finke, Han Rameckers, John Lambrichts, Juul Sadée, Paul Devens, Stephan Mörsch, Anja Bayerwaltes, Elodie Ledure, Toine Berghs, Sidi El Karchi, Hadassah Emmerich, Sylvie Macias Diaz... Opdrachten werden verstrekt aan Fransje Killaars (Statenzaal), Claudy Jongstra, Chris Keulen en Su Thomesen.

 

 

 

Uit de collectie
Atelier Les Deux Garçons (Michel Vanderheijden van Tinteren & Roel Moonen)

Welkom Willkommen Bienvenue, 2012
driepas van leren schoenen
70 x 70 x 15 cm

Collecties 17 maart 2016
Traversées
Provinciehuis Limburg
In het kort

Naam collectie
Kunstcollectie provincie Limburg

Contactpersoon
Ad Himmelreich, Nico Voncken

Hoofdkantoor
Maastricht

Locaties kunstcollectie
De collectie is ondergebracht in het provinciehuis van Limburg, het zogeheten Gouvernement aan de Maas. In en rond het bestuursgedeelte is de kerncollectie permanent geëxposeerd. Het leeuwendeel van de collectie dient als interne kunstuitleen.

Aantal kunstwerken
1350, waarvan 220 tot de kerncollectie behoren.

Ontstaansjaar
1983, aanschaf van een groot aantal werken van Limburgse kunstenaars ter aankleding van het nieuwe Gouvernement (in gebruik genomen 1986).

Disciplines
schilderijen, foto's, tekeningen, grafiek, beelden, installaties

Verzamelgebied
Werken van moderne en hedendaagse beeldende kunstenaars met een aanwijsbare band met Limburg, kunstwerken, die het beeld van deze Europese regio vernieuwen alsmede objecten aangaande de geschiedenis van de regio.

Rondleidingen
Groepen tot max. 20 personen.
Reserveren via servicedesk@prvlimburg.nl of +31 (0)43 389 77 77 of direct bij de conservator via himmelreichajm@prvlimburg.nl of +31 (0)6 27 04 79 26    

Website bedrijf
www.limburg.nl

Publicaties
-Ad Himmelreich (red.), Een gouvernement met kunst, Uitgave t.g.v. het 25-jarig bestaan van het Gouvernement aan de Maas, Provincie Limburg, Maastricht, 2011 Expositiecatalogi, waaronder:
-Mooi niet - een keuze uit de verzameling van museum Het Domein, Sittard, 2008
-Binnenste buiten, buitenste binnen - werken van Paul Devens, Suchan Kinoshita, Mathieu Knippenbergh, Karin Peulen, Tonn Prins, Han Rameckers, Juul Sadée, 2007  

Expositieruimte
Exposities worden doorgaans gehouden in de centrale hal van het Gouvernement aan de Maas. Sinds 2012 's zomers ook buiten op het bestuurseiland.
Na een recente verbouwing van de centrale hal, zijn de indertijd voor dit doel geplaatste vaste wanden verwijderd. Hierdoor draagt de centrale hal nu het karakter van een open lounge. De nadruk in het toekomstige expositieprogramma ligt dan ook eerder op zgn. conversation pieces, met name driedimensionale en multimediale kunstwerken.
De ruimte is gratis toegankelijk en geopend op werkdagen, van 8.30 - 18.00 uur.
Gesloten in het weekend, op algemene Nederlandse feestdagen en tijdens carnaval.
Bij de programmering gaat de conservator samenwerkingen aan met stakeholders in Limburg, de Euregio Maas-Rijn en, bij uitzondering, de Randstad. Hij laat zich daarbij adviseren door een adviescommissie, bestaande uit externe specialisten en collega's uit de organisatie.  

Bruiklenen
-Verdrag van Maastricht, expositie t.g.v. Nobelprijs voor de Vrede, Hoofdwacht, Maastricht, 2012-2013
-Fons Haagmans, OLS, Schunck*, Heerlen, 2012-2013
-Alexander Schaepkens, Vues des remparts de Maëstricht, NATO JFC HQ, Brunssum, 2011
-Anja Bayerwaltes, Regen, Musée d'Art Moderne et Contemporain, Liège, 2010