1 juni 2018

Algemene Leden Vergadering

Op 25 mei vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de VBCN plaats. BPD ontving de leden gastvrij in hun nieuwe kantoor: het Burgerweeshuis, een rijksmonumentaal gebouw - ontworpen door architect Aldo van Eyck - gelegen aan de Zuidas van Amsterdam.

Tijdens de vergadering is kort teruggeblikt op 2017 en zijn de jaarverslagen over 2017 goedgekeurd door de leden. De nadruk lag op de lopende zaken en de aankomende activiteiten zoals de tentoonstelling die 16 december 2018 opent in Singer Laren. In deze tentoonstelling zijn topstukken te zien uit de kunstcollecties van bedrijven en organisaties die zijn aangesloten bij de VBCN. Jan Rudolph de Lorm, directeur van Singer Laren, presenteerde de geselecteerde thema's en daarbij behorende werken aan de leden. Het winnende tentoonstellingsconcept van curatorenprijs VBCN OPEN, Collecting the Future van curatorenduo Hélène Webers en Mels Evers, zal tegelijkertijd getoond worden in Singer Laren. De leden werden ook bijgepraat over de voorbereidingen rondom deze tentoonstelling.

Na afloop van de vergadering zijn de leden rondgeleid langs de kunstcollectie van BPD die indrukwekkend wordt gepresenteerd in het nieuwe kantoor.
De middag is afgesloten met een borrel.

Agenda
24 juni - 10 september, 2019
24 juni - 28 augustus, 2019
27 juni - 5 september, 2019
6 juli - 22 september, 2019
11 juli - 31 december, 2019
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam