1 november 2015

Jubileumprogramma tienjarig bestaan VBCN

De VBCN bestaat tien jaar en viert dat met een speciaal jubileumprogramma op donderdag 17 december en vrijdag 18 december 2015 op verschillende locaties in Amsterdam.

Op 18 december opent de tentoonstelling VBCN 10 jaar jong, samengesteld door de veelbelovende curatoren Alix de Massiac en Vincent van Velsen. De 'op feiten' gebaseerde tentoonstelling brengt de ontwikkelingen van bedrijfscollecties in de afgelopen tien jaar in beeld. De kunstenaars Sema Bekirovic in samenwerking met Lotte Geeven, Jonas Lund, Thomas van Linge en Céline Manz reageren op deze analyse met nieuw werk.

Vooraf organiseert de VBCN het symposium 10 jaar vooruit! Kunst in / aan het werk. Hierin blikken prominente spelers uit de cuturele sector vooruit op de nabije toekomst. Wat zijn maatschappelijke trends op het gebied van wonen, werken en mobiliteit en wat zijn mogelijke effecten op de beleving van kunst.
Met onder andere: Farid Tabarki (Studio Zeitgeist), Ann Demeester (directeur Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem), Kai van Hasselt (verzamelaar), Renzo Martens (beeldend kunstenaar) en Hester Alberdingk Thijm (directeur Akzo Nobel Art Foundation). Moderator: Pieter van Os
Jubileumprogramma:

donderdag 17 december (alleen leden)


17.00 -22.00 uur
hotel Andaz Amsterdam
Prinsengracht 587 Amsterdam

vrijdag 18 december (openbaar)

14.00 16.00 uur
symposium '10 jaar vooruit! Kunst in/aan het werk'
Auditorium Rijksmuseum
Museumstraat 1, Amsterdam
Kaarten voor het symposium zijn beschikbaar via Eventgoose

17.00 - 21.00 uur
opening tentoonstelling 'VBCN 10 jaar jong'
openingswoord door Adriana González Hulshof om 17.30 uur
VBCN Open Space
Konijnenstraat 16A, Amsterdam

 

 

Agenda
Contactgegevens

Pers
Jorien Ceelen

jorienceelen@gmail.com

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a J. Ceelen
Croeselaan 253 BIS
3521 BR Utrecht

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2020 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam