foto: Jan Buteijn

 

12 maart 2019

Symposium in samenwerking met de UvA

Organisatie: VBCN & UvA onderzoeksgroep ‘Corporate collections as emerging heritage’

De tentoonstelling ‘Out of Office’ in het Singer Museum laat bijzondere werken zien uit de collecties van de leden van de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland. Zo zijn kunstwerken zichtbaar voor een breder publiek dan alleen de eigen werknemers en/of bezoekers, en worden de carrières van de betreffende kunstenaars bevorderd.

Deze toenemende zichtbaarheid leidt dus tot meer kans dat dit het erfgoed van de toekomst wordt, en mogelijk tot een geleidelijke integratie van bedrijfscollecties in de ‘Collectie Nederland’. Maar ondanks beleidsmatige voornemens ontbreekt afstemming in aankoopbeleid en collectiebeheer tussen musea, bedrijfscollecties en andere partijen, met overlap en mogelijke omissies tot gevolg.

Tijdens dit symposium staat de rol van de verschillende organisaties in het proces van collectiebeleid en erfgoedvorming centraal, in het bijzonder de verhouding publiek- privaat, en de effecten van bedrijfscollecties op verschillende ‘stakeholders’, inclusief kunstenaars en het galeriewezen. Nu de naoorlogse en hedendaagse kunst een enorme vlucht neemt en museale depots steeds voller raken, is samenwerking nodig om doelmatig voor huidig en toekomstig erfgoed te kunnen zorgen. Wat doen de verschillende actoren, welke consequenties heeft dat en welke vorm van samenwerking – of juist autonomie – zou het moderne erfgoed toekomstbestendig kunnen maken?

 

 

 

 

 

 

 

Programma

De tentoonstelling "Out of Office" is voorafgaand aan het symposium vrij te bezoeken voor de deelnemers

13.00 Ontvangst met koffie/thee en aanmelden

13:30 Opening en welkom door Philippien Noordam (VBCN) en Arnold Witte (UvA)

13:45 Arnold Witte (UvA/KNIR): Le musee dans l’usine - Een historische blik op collectiemobiliteit tussen musea en bedrijven

14:00 Jan de Groot (UvA): Tussen kunst en bedrijf: onderzoek naar de waarde en waardering van kunst in de werkomgeving

14:25 Monika Kackovic (UvA): A stamp of approval: de effecten van kunstaankopen door bedrijven op de carrières van kunstenaars

14:50 Fransje Kuyvenhoven (RCE): De BKR. Zin en onzin over een sociale regeling (1949-1987). 

15.15 Pauze

15:35 Margriet Schavemaker (Amsterdam Museum/UvA): Musea en het erfgoed van de toekomst: exclusieve versus inclusieve collecties

16:00 Forumdiscussie met Riemer Knoop (Reinward Academie), Esther Vossen (Altrecht/Het Vijfde Seizoen), Colin Huizing (Stedelijk Museum Schiedam/NOG Collectie), Dieuwertje Wijsmuller (Bureau CCC en Raad voor Cultuur) en Marineke van der Reijden (Mondriaan Fonds).

16:45 Afsluiting met borrel


RSVP via: symposium.outofoffice@gmail.com 

 

 

 

Agenda
24 juni - 10 september, 2019
24 juni - 28 augustus, 2019
27 juni - 5 september, 2019
6 juli - 22 september, 2019
11 juli - 31 december, 2019
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam